Satsning på mer kultur i förskolan och skolan

Välkomna tillbaka till kulturen. Under perioden 15 mars till 15 juni 2022 utökas Kulanpremien för att möjliggöra fler kulturaktiviteter för stadens förskolebarn och elever.

Salongerna har öppnat

Stadens teatrar och scener välkomnar publiken tillbaka till salongerna.

Guide till vårens scenkonstföreställningar 

Aktiviteter under 2022

Under perioden 15 mars till 15 juni 2022 utökas Kulanpremien tillfälligt till 80 procent av ordinarie pris när kulturaktören kommer till er på skolan, förskolan eller annan lokal ni ordnat (uppsökande). Det innebär att skolor och förskolor i Stockholms stad bara behöver stå för 20 procent av kostnaden.

Under perioden 15 mars till 15 juni 2022 har kulturaktörer möjlighet att erbjuda förskolor och skolor ett biljettpris på 50 kronor per barn på föreställningar som äger rum på fasta scener och som ingår i utbudet med Kulanpremien. Den utökade Kulanpremien står för resterande del upp till ordinarie biljettpris om högst 150 kronor.

Kulturaktiviteterna kan äga rum när som helst under 2022 men behöver bokas och registreras på Kulans webbplats under perioden 15 mars till 15 juni 2022. 

Kulanpremien gäller så länge det finns medel kvar.

Så här tar du del av Kulanpremien

Aktiviteter som omfattas av Kulanpremien

Frågor och svar

Alla skolor och förskolor i Stockholms stad kan nyttja Kulanpremien för att få ett lägre pris på kulturaktiviteter. Premien gäller både kommunala och fristående verksamheter.

Så här tar du del av Kulanpremien

Bokningar som har registrerats och bekräftats på Kulans webbplats är redan avtalade mellan förskolans/skolans beställare och berörd kulturaktör. Kulanpremiens ordinarie upplägg gäller för dessa.

Den här satsningen syftar till att möjliggöra fler kulturaktiviteter i förskolan och skolan. Därför accepterar Kulan inte att aktiviteter som redan har registrerats och bekräftats på Kulans webbplats avbokas och därefter bokas in på nytt med 80 procents Kulanpremie.

Om en aktivitet behöver ställas in eller avbokas till följd av covid-19 kan Kulanpremien ändå betalas ut till berörd kulturaktör. I övrigt gäller den överenskommelse som träffats mellan förskolans/skolans beställare och kulturaktören.

Skapande skola och Kulanpremien kan kombineras om det projekt ni ska genomföra ger utrymme för elevernas kreativitet och skapande.

Under perioden 15 mars till 15 juni är biljettpriset 50 kronor per barn för skolan eller förskolan vid bokning av platsbiljetter hos kulturaktören. Kulanpremien står för resterande del upp till ordinarie biljettpris. Välj alternativet Egen scen när du registrerar din bokning på Kulan.

Uppdaterad