Inte längre möjligt att boka kostnadsfria kulturupplevelser

Gensvaret från Stockholms skolor och förskolor på stadens erbjudande om kostnadsfria kulturupplevelser i höst har varit enormt. Intresset blev större än vi kunde föreställa oss och den extra budgeten om 8 miljoner kronor har redan bokats upp. Vi har därför inte längre möjlighet att ta emot fler kostnadsfria bokningar.

Stor efterfrågan och enormt intresse

Gensvaret från Stockholms skolor och förskolor på stadens erbjudande om kostnadsfria kulturupplevelser i höst har varit enormt. Den stora efterfrågan på kultur i skola och förskola är otroligt glädjande. Intresset blev större än vi kunde föreställa oss och den extra budgeten om 8 miljoner kronor har redan bokats upp. Som en följd av detta har vi inte längre möjlighet att ta emot fler kostnadsfria bokningar. Detta gäller även för den ordinarie Kulanpremien under resten av 2020.

Vi fortsätter nu arbetet med att ta hand om redan inkomna bokningar och förfrågningar i tur och ordning.

Bokningar som har meddelats Kulan och som inte hann registreras före den 22 oktober betraktas fortfarande som preliminära. Vi kommer att kontakta berörda skolor, förskolor och kulturaktörer med besked under vecka 46 och 47.   

Frågor och svar om inplanerade kulturaktiviteter under höstterminen. 

Resten av höstterminen

Det är fortfarande möjligt att boka kulturaktiviteter för höstterminen om ni själva har möjlighet att finansiera dessa. Kanske har ni bidrag inom ert Skapande skola-projekt? Eller så kanske det finns utrymme inom skolans eller förskolans ordinarie budget? 

Från årsskiftet

Från och med årsskiftet går Kulan tillbaka till sin ordinarie verksamhet. De flesta av vårens aktiviteter ligger redan uppe på Kulan. Bokningar görs som vanligt direkt hos aktören.

Om aktiviteten har Kulanpremien behöver du registrera din bokning på Kulans webbplats. I väntan på att vi öppnar upp för registrering av vårens bokningar hjälper Kulansupporten till, kontakta kulan@edu.stockholm.se

Ta hand om varandra under pandemin

Vi vill också uppmana till att ta hänsyn till de skärpta lokala allmänna råden för Region Stockholm, i samband med genomförande av kulturaktiviteter. Många anpassningar kan göras, både på plats av skolan eller förskolan och av kulturaktören. Stadens kulturaktörer har sedan pandemin bröt ut arbetat hårt för att anpassa sina kulturaktiviteter till rådande rekommendationer.

Exempel på anpassningar:

  • Antalet deltagare i publiken begränsas till max 50 inklusive pedagoger.
  • Håll avstånd i lokalen och skapa utrymme för att undvika trängsel.
  • Det finns markerade platser att sitta eller stå på.
  • Möjlighet att tvätta händerna med tvål och tillgång till handsprit.
  • Rutiner för insläpp och utsläpp i lokalen.
  • Rutiner för av- och påklädning.
  • Om möjligt, genomför aktiviteten utomhus – på skolgården eller förskolans gård eller i närliggande park eller grönområde.

Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för region Stockholm, extern webbplats. 

Uppdaterad