foto av två bokomslag.
Ett exempel från Lillholmsskolans bokproduktion.

Nå utanför klassrummet med litteraturprojekt

Lärare berättar hur de arbetar med kreativt skrivande och varför de är angelägna att publicera elevernas texter.

På en kulturombudsträff berättade lärarna Tuva-Stina Lindén och Sten Canewall om bokproduktion av elevtexter. De arbetade då på Lillholmsskolan. Elisabeth Söder dokumenterade träffen.

Att skriva för andra

En röd tråd genom alla år av Lillholmsskolans bokproduktion har varit att de uppmuntrar eleverna att skriva personligt. Det paradoxala är att det mest personliga också är det mest allmängiltiga som berör många. Tuva-Stina exemplifierade med Märta Tikkanens bok, "Århundradets kärlekssaga" som skildrar äktenskapet med Henrik Tikkanen.

Några i publiken på kulturombudsträffen berättade att de bad elever att tänka över formuleringar i texter som var allt för personliga och som de upplevde som utelämnade. På Lillholmskolan har de ett annat förhållningssätt. De menar att det är först när erfarenheter göms undan som det blir skamligt. Tuva-Stina berättade att de i "Pojkboken" valde att ha känslor som tema. ”Att skriva om känslor är ett sätt att börja fundera över sitt eget agerande, orden hjälper en att förstå. Man tvingas ta sig själv på allvar och blir både klokare och modigare”.

Den enda text som Tuva-Stina funderade på att låta bli att publicera var en text på temat "arg" som en pojke skrev i sexan: ”En gång kom pappa hem till oss och hotade min mamma. Men då kom min brors pappa och stoppade honom. När min mamma ringde polisen sprang han iväg. Några veckor senare drömde jag att jag släppte min hund så att han sprang sin väg”. Tuva-Stina frågade pojken om han kunde skriva om en annan känsla för att undvika det känsliga innehållet men även i andra känslor kom samma text. Efter samtal med kollegor, pojken och pojkens mamma som alla ville att texten skulle publiceras kom den med i boken.

Lillholmsskolan har en internationell miljö med många pojkar med svenska som andraspråk. I förordet till en av de böcker Lillholmsskolan producerat, "Pojkboken", har Tuva-Stina skrivit ”Det pojkarna hade gemensamt var att de inte gillade att skriva. Några tyckte att det var svårt eftersom deras ordförråd inte var så stort och de hade vant sig vid att skriva så lite som möjligt för då blev det så lite som möjligt som kunde bli fel”.

Elever som får uppleva att de har något att berätta blir också intresserade av att ta del av andras berättelser. Därför är bokproduktion ett viktigt inslag när Lillholmsskolan arbetar med språk och läsning. Texter som presenteras i ett professionellt sammanhang uppmärksammas och läses på ett helt annat sätt än texter på skrynkliga A4-sidor.

Skrivprocessen

Skrivandet varvas med att eleverna läser upp olika utkast för varandra. I Tuva-Stinas klassrum är applåder bannlysta, i stället uppmuntras frågor och kommentarer och effekten blir att uppläsaren får nya infallsvinklar och insikter.

Ett exempel på en insiktsfull text från en elev i årskurs sex: ”Jag har varit arg sedan jag föddes… Jag vill att min arghet ska vara kvar. Jag känner att jag blir feg om min arghet försvinner. Men det som inte är bra med min arghet är att jag blir galen. Min galenskap och min kraft sitter ihop. Jag borde skilja på min galenskap och min kraft. Så att jag glömmer att slå och kan börja jobba.”

Nå utanför klassrummet

När böckerna är tryckta tar nästa arbete vid, att se till att böckerna når utanför klassrummet. Lärarna lägger mycket tid på att samarbeta med externa aktörer för att berättelserna skall nå utanför skolan.

Sten säger: "Att bli publicerad, att de ord och bilder man skapat når en publik, är en alldeles genomgripande och upplyftande erfarenhet, för varje elev. En mycket stor del av skolans arbete handlar ju just om kommunikation i ord och bild. En dominerande del av detta arbete är i sin tur med nödvändighet övning, torrsim. Men övning kan inte vara allt. Att någon gång få ge sig ut på djupt vatten, att kommunicera med en verklig publik utanför klassrummets väggar, är en djupt genomgripande, inspirerande och motiverande erfarenhet. Förstår de vad jag vill säga, fungerar mitt språk, lyckas jag beröra dem, nå deras hjärtan, på riktigt? I detta projekt har en mycket stor grupp elever själva fått uppleva denna magiska och djupt meningsskapande erfarenhet, med sina egna ord, sina egna bilder har de kommunicerat, på riktigt, och fått vara stolta. Bättre kan vi pedagoger inte erbjuda."

Lillholmsskolan har använt sig dessa publiceringsverktyg i bokproduktionen:

  • Webbpubliceringsverktyget Weebly. Det går att lägga upp blädderbara böcker på webbplatsen. Extra finess är att det går att fokusera på detaljer genom zoom-verktyget.
  • Webbpubliceringsverktyget Issu. Ladda upp en pdf-fil, den blir synlig direkt på Issu:s sajt. Vill du så kopierar du koden och klistrar in den på din egen webbsida.
  • Print-on-demand-sajten Peecho för tryck av böcker. Där laddar du upp en pdf-fil och beställer antal böcker du vill trycka. Du får också en länk som du kan publicera på din webbsida där besökarna själva kan beställa böckerna. På Lillholmsskolan var det populära julklappar bland föräldrarna.

Så här samarbetade skolan med Nationalmuseum

Deltagande klasser besökte museet och eleverna fick välja ut en målning som på något sätt talade till dem. Därefter vidtog ett intensivt arbete i skolan med att arbeta med målningen i ämnet bild, svenska och historia. Arbetsuppgiften avslutades med vernissage av elevernas fotomontage och texter på Nationalmuseum. Litteraturprojektet blev också en bok.

På Nationalmuseum finns 6 000 högupplösta bilder för fri nedladdning på Wikimedia Commons. De kan användas fritt till alla ändamål som att göra ett collage, trycka motivet på en T-shirt. Bilderna är också zoom-bara i museets egen webbdatabas men utan nedladdningsfunktion.

Arbetsuppgifter till litteraturprojektet på Nationalmuseum

Uppgift 1 – Associera fritt

Lärarna i svenska och svenska som andraspråk delade ut den bild eleverna valt, en penna och ett papper. Eleverna fick 30 minuter på sig för uppgiften. De skulle associera fritt om vad de såg i bilden. Det är intressant att se vilka tankar och känslor bilden väcker direkt, innan eleverna fått information och kunskaper om den. När elever skriver under en begränsad tid och med totala textfrihet vill de ofta inte sluta skriva!

Målningen av Jean Baptiste Oudry, "Leopard i bur anfallen av två doggar" lockade många elever. Så här skrev en elev "Jag ser två farliga hundar utanför en stor bur. Inne i buren finns en leopard. Hundarna har spårat leopardens lukt och kommit för att jaga den för de har varit utan mat flera dagar. Leoparden är rädd för hundarna för att de är smala och smidiga. De kan gå igenom hålen på buren och äta upp leoparden så snabbt som möjligt. Leoparden springer det fortaste den kan och kommer ifrån hundarna. Bakgrunden är mörk och suddig. Mitt i det mörka lyser leoparden upp hela bilden. Hundarna försvinner i den mörka bakgrunden. Varför är leoparden i en bur? Var kommer hundarna ifrån? Är de farliga hundarna hemlösa? Har leoparden rymt? Varför är buren så gammal och rutten?"

Instruktion till eleverna: Skriv ned de spontana intryck och tankar du fick vid ditt första möte med målningen. Det du skriver kan vara en association, ett minne, en dikt, en kort fantasihistoria, en inre dialog eller helt enkelt en uppräkning, inventering av vad som fanns att se i bilden.

en oljemålning av en leopard som ligger på sidan och tittar på två hundar som står utanför ett galler.
Jean Baptiste Oudry. Leopard i bur anfallen av två doggar.
Uppgift 2 – En tidsresa

I bild var uppgiften att göra en digital tidsresa in i sitt konstverk. Eleverna fotograferades i den kroppsställning de valt för att passa in i den roll de valt för sig själva i målningen. Därefter fick de i bildbehandlingsprogrammet Photoshop frilägga bilden på sig själva och placera in den i originalmålningen.

Instruktion till eleverna: Tänk dig att du plötsligt är med om en tidsresa. Du befinner dig inuti den målning från Nationalmuseum som du har valt att arbeta med. Fundera över vilken roll du ville spela i din målning. Vad gör du i bilden, ser du dig bara uppmärksamt omkring i en främmande tid, eller väljer du att delta i eller påverka händelserna i målningen?

en pojke står framför en oljemålning och håller upp handen.
Jean Baptiste Pater. Den bedragne och pryglade men förnöjda äkta mannen.
Uppgift 3 – Inre monolog

Fördjupning i historia i samarbete med lärare i svenska och svenska som andraspråk.

Instruktion till eleverna: Bli en del i den målning du valt att arbeta med och lev dig in i tidsepoken. Skriv en inre monolog utifrån århundradet.

Uppdaterad