en hand med en penna som skriver på ett papper.

Dramatisera en berättelse

Övningar som gör att eleverna under en lektion hinner skriva och framföra en dramatiserad berättelse och ha roligt. När lektionen är slut har alla elever fått höra en pjäs som bygger på deras text.

Alexandra Malm, svensklärare på Årstaskolan berättar om en skrivarworkshop med dramaturgerna Isabel Cruz Liljegren och Elsa Berggren. Kvällen anordnades av Kulan i samarbete med Centrum för dramatik.

En övning i att skriva dramatik

Förberedelse: Gör en gemensam tankekarta på tavlan. Tänk tillsammans kring vad dramatik brukar innehålla som plats, karaktärer, konflikt, vändpunkt, scenanvisning, lösning, repliker, scener, vilja, framåtrörelse, känslor med mera.

  1. Dela upp klassen i mindre grupper.
  2. Låt grupperna hitta på två karaktärer. Skriv ned deras namn, ålder, yrke och egenskaper.
  3. Låt sedan varje grupp få välja ett hemligt föremål ur en påse. Saken de plockar upp ur påsen ska inspirera till platsen för berättelsen. Exempelvis kan en snäcka inspirera till en strand. Låt dem sedan välja ytterligare en sak ur påsen eller en valfri sak. Avslöja sedan att saken de valt är mordvapnet i berättelsen.
  4. De får nu 10 minuter på sig att skriva en kort berättelse om karaktärerna. Berättelsen ska börja med ”Det var en gång” och avslutas med ett mord.
  5. När de är klara får de byta berättelse med en annan grupp.
  6. Denna berättelse ska de omvandla till dramatik. De får nu 10 minuter på sig att skriva om berättelsen till dramatik med endast repliker.
  7. Spela upp för klassen eller läs upp. De ska inte repetera.
  8. Reflektera tillsammans kring vad som var lätt och svårt med uppgiften. Vad har de lärt sig?

Jag tyckte det var en prestigelös och rolig skrivuppgift som jag absolut ska testa med mina elever framöver.

Tack för inspirationen och en trevlig kväll!

Alexandra Malm, svensklärare Årstaskolan 7–9

Hos Centrum för dramatik kan du boka aktörer som håller workshops för elever inom teater-, film-, webb- och radioverkstäder, stand-up samt retorikprojekt.

Centrum för dramatik

Uppdaterad