Medel till kulturupplevelser och kulturprojekt

Det finns ett flertal olika sätt att finansiera skolans kulturupplevelser och projekt, här reder vi ut begreppen.

Skolpeng

Tidigare var den öronmärkt i skolornas budget, men sedan länge ingår den i Stockholm stads skolors skolpeng. Hur mycket kultur det blir per elev bestäms av rektor och är en prioriteringsfråga som varierar från skola till skola.

Det har skett en tydlig förändring i synen på kultur. De flesta av stadens skolor har en medveten satsning för att integrera kultur i skolans alla ämnen och sätter in kulturupplevelsen i ett lärandekontext. Elevernas kulturupplevelser och skapande finns också med i skolornas verksamhetsplan.I läroplanen, under Övergripande mål och riktlinjer, framgår det tydligt att kulturupplevelser och besök på museer ingår i skolans uppdrag.

Kultur från ämnesbudgeten

Lisa Eklöv, rektor på Filosofiska, säger så här:

Kulturen må ha ett egenvärde, men i min yrkesroll som pedagog är den ett instrument – ett medel för att förverkliga läroplan och kursmål. Allt vi gör i skolan sker med ”nyttans” förtecken och kultur är ofta ett effektivt sätt att öka meningen och angelägenheten i lärandet. Vi kallar det dock sällan nytta utan givande, lärorikt, utvecklande, danande, stärkande… Politiker räknar kanske på den samhällsekonomiska nyttan, medan vi som lärare ser till kunskapsmässig och demokratisk utveckling som får elever att växa som människor.

Kulanpremien

På Kulan hittar du en mängd utvalda kvalitetssäkrade föreställningar inom teater, dans, musik, cirkus och berättande som är rabatterade med den så kallade Kulanpremien. Kulanpremien kan utnyttjas hur många gånger som helst per elev.

På Kulan hittar du även aktörer som Kulturhuset Stadsteatern Stockholm, Skärholmen och Vällingby, Dramaten och Kungliga operan. De har inte Kulanpremien eftersom de redan är subventionerade av stat och stad.

Så här gör du för att ta del av Kulanpremien

Skolbiosubvention

Varje termin kan du och dina elever gå på bio på skoltid på olika biografer runt om i Stockholm. Du som lärare kan välja skolbiofilmer ur ett utbud där filmvalet är gjort utifrån kvalitet och tematik så att du kan arbeta pedagogiskt utifrån läroplanen med visningen som underlag. Dina elever kan få en kvalitativ film- och kulturupplevelse i en anpassad miljö och möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film som uttrycksmedel.

Skolbiovisningarna subventioneras av utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. För elever på kommunala skolor kostar biobesöket 25 kronor per elev. Lärare vid fristående skolor i Stockholm har möjlighet att boka platser en månad före en visning.

Skolbio Stockholm

Läsning pågår

Staden erbjuder stadens skolor subventionerade författarbesök i årskurserna 5, 8 och gymnasiet genom Läsning pågår. Ett klassrumsbesök som vanligtvis kostar drygt 3 000 kronor kostar 950 kr när det bokas via Läsning pågår. Kommunala grundskolor och gymnasieskolor som har avtal med Cirkulationsbiblioteket får dessutom låna böcker i gruppuppsättning av författaren inför besöket.

Läsning pågår och deltagande författare (Författarcentrum Öst)

Skapande skola

Medel från Skapande skola är ett komplement till skolans kulturverksamhet, något utöver det vanliga arbetet i förskola och skola. Skapande skola-projekt och samarbeten ska innehålla konstnärligt skapande tillsammans med kulturaktörer. Dessa aktörer ska vara verksamma inom fastslagna konstområden samt uppfylla bidragets krav på professionalitet. Fokus inom Skapande skola-projekt ska vara på de estetiska processerna och öka barn och ungas möjlighet till att möta konstnärliga uttryck.

Inträde till museer ska tas från förskolans eller skolans budget. Det är besök som ingår i förskolans och skolans uppdrag inom läroämnena, och ska därför bekostas inom ordinarie verksamhet. Däremot kan förskolan och skolan använda bidrag från Skapande skola om det i anslutning till besöket - antingen på museet eller i klassrummet - anordnas en workshop. Workshopen ska vara upplagd så att det blir en skapandeprocess för barn och unga. Och eftersom den sker inom Skapande skola ska även den hållas av en professionell kulturaktör som är verksam inom något av Kulturrådets konstområden.

Så här fungerar Skapande skola

Uppdaterad