Foto: Allt hänger samman

Kulturombudsträff: Allt hänger samman - kreativ metod för att lära om arkitektur

Under denna kväll får ni upplevelser och smakprov på Allt hänger samman metoden – ett kostnadsfritt skolmaterial och en metod för mellanstadiet och högstadiet om arkitektur. Metoden tar avstamp i olika skolämnen.

Under denna kväll får ni upplevelser och smakprov på ”Allt hänger samman metoden” – ett kostnadsfritt skolmaterial och en metod för mellanstadiet och högstadiet om arkitektur. 

Syftet med metoden är att introducera arkitektur på ett kreativt sätt och göra eleverna nyfikna på sin egen närmiljö, samt att öka förmågan att tänka tvärdisciplinärt för att förstå större sammanhang och perspektiv. Alla övningar utgår från den egna skolbyggnaden med ett kroppsbaserat lärande som grund.

Under kvällen bjuds ni på en kort presentation och sedan provar vi tillsammans övningar ur metodmaterialet. Genom arbetssätten ordningsbrytningar, kroppsbaserat lärande och reflektion lär vi på nya sätt. Övningarna har sin grund i arkitekturen och går att använda enskilt, kopplat till ert skolämne, kan göras tillsammans med lärarkollegor, ämnesövergripande eller under till exempel temadagar. I princip alla skolans kursplaner kan kopplas till någon övning eller undersökning i metodmaterialet och för högstadiet finns det  även betygsgrundande uppgifter.

Allt hänger samman är utvecklad av en projektgrupp bestående av arkitekter, bildlärare, koreograf/dansare, grafisk formgivare och barnkulturvetare med stöd av Kulturrådet och Region Stockholm.

När: 24 april klockan 17.00–19.15, drop-in för mat från 16.30.

Var: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen

För vem: Kulturombud, lärare och pedagogisk personal på kommunala skolor och friskolor. Materialet riktar sig till elever i mellanstadiet och högstadiet, men alla kan inspireras av metoden. 

Anmälan till kulturombudsträffen, webbformulär

Uppdaterad