Konst och bild-aktiviteter på Kulan

 • Konst och bild Create Motion

  Digital Stillbild

  Digital Stillbild på tema surrealismen - Workshop i Adobe Photoshop Elements

  Målgrupp: från årskurs 7 till gymnasiet

 • Konst och bild Hello Creative

  Creative ArtPlay - Konsten genom Kroppen!

  Workshop där eleverna får ta del av konsten med hjälp av andra kreativa nycklar!

  Målgrupp: från 5 år till årskurs 6

 • Konst och bild Anna Hesselgren

  Urbana Rörelser - en kollaborativ kartläggning

  Vi är många människor som bor, arbetar och rör oss i det offentliga rummet. Vilka vägval gör du och varför?

  Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet

 • Konst och bild Anna Ledin Wirén

  Platsen och vi- ett fotomaraton

  En fotoworkshop som introducerar ljus, komposition och innehåll. Vi utgår från området vi befinner oss i tillsammans och skapar bilder på givna teman.

  Målgrupp: från förskola till gymnasiet

 • Konst och bild Anna Ledin Wirén

  Fotografi- en twist på en parafras

  En fotoworkshop som tar avstamp i bildanalysens grunder, intro till fotohistorien, grunder i fototeknik och avslutas med att skapa egna bilder.

  Målgrupp: från årskurs 4 till gymnasiet

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Harriet Aurell: Robotliv

  Konstworkshop där eleverna får möjlighet att experimentera med olika material och skapa sina egna robotar.

  Målgrupp: från årskurs 1 till årskurs 6

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Erika Dahlén: Min bild

  Konstworkshop där eleverna får inblick i hur en konstnär arbetar och får en djupare förståelse för vad måleri och konst kan vara.

  Målgrupp: från årskurs 4 till gymnasiet

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Daniela Hedman: Med kroppen som verktyg

  I workshopen Med kroppen som verktyg får eleverna bekanta sig med ett skulpturalt uttryck med betoning på den egna fysiska kroppen.

  Målgrupp: från förskola till årskurs 9

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Maria Johansson: Street art möter land art

  Att öppna upp för ett kreativt tänkande. Eleverna ska uppleva lusten att upptäcka och känna att de åstadkommer något tillsammans.

  Målgrupp: från årskurs 1 till årskurs 6

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Ulrika Sparre: Tiden

  Vad är tid? Hur kan man mäta den? Vad är snabbt? Vad är långsamt? Barnen får undersöka och tänka på tid och vad det kan vara.

  Målgrupp: från förskola till årskurs 3

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Niklas Wallenborg: Framtiden är vår att berätta!

  Arbete med det kollektiva berättandet och fantiserandet för att kommentera, undersöka och se på sin omgivning på ett nytt sätt.

  Målgrupp: från årskurs 1 till årskurs 9

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Charlotte Åberg: Sigillworkshop

  Eleverna får insikt i hur de kan använda ord och bokstäver till att göra ett eget personligt sigill.

  Målgrupp: från årskurs 4 till årskurs 9

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Gunilla Åsberg: Bokverkstad

  Under denna workshop binder vi enkla men vackra böcker för skoluppgifter eller för egna tankar och projekt.

  Målgrupp: från årskurs 4 till årskurs 6

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Nina Ölund Noreskär: Färg/form-göra/om

  I denna workshop om abstrakt måleri i stort format får eleverna prova nya måleriska tekniker som tar sig utanför den traditionella "tavlan".

  Målgrupp: från årskurs 4 till gymnasiet

 • Konst och bild The Great Learning Orchestra

  Gör konst av en plats- lekfullt och kreativt

  Vi utforskar tillsammans en plats genom att lyssna, se och samla material. Sedan skapar vi ett ljudande konstverk och lär oss att uppleva omgivningen.

  Målgrupp: från förskola till gymnasiet

 • Konst och bild Pantomimteatern

  Mask & Mim

  En workshop med maskskapande och mim. Pantomimteatern erbjuder en längre kombinations-workshop på totalt 5 tillfällen med både skapande och rörelse.

  Målgrupp: från förskola till gymnasiet

 • Konst och bild Anna Ledin Wirén

  Porträttworkshop

  Fotografi betyder "att skriva med ljus". I den här workshopen testar vi olika ljus för att skapa intressanta bilder.

  Målgrupp: från årskurs 7 till gymnasiet

 • Konst och bild Shapes of Sounds

  Shapes of Sounds - Workshop

  Hur kan man teckna ett ljud? Hur kan en bild låta? Shapes of Sounds undersöker och leker med samspelet mellan ljud och bild.

  Målgrupp: från förskola till årskurs 6

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Lott Alfreds: Ateljébesök i glashytta

  En glashytta är spännande att besöka. I ugnen finns smält glas som i en fascinerande process går från het orange massa klart glas på några minuter.

  Målgrupp: från förskola till gymnasiet

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Johan Svensson: Evig mat

  Vi tar fasta på motsatsförhållandet att mat är något förgängligt medan konsten är evig.

  Målgrupp: från årskurs 7 till gymnasiet

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Iryna Hauska: Den varma världen

  Eleverna vidgar sina gränser och ser sin gestaltande process samtidigt som de skapar en egen förmåga att se då och nu och framtid i skapandet.

  Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Maria Johansson: En hyllning till fixaren

  En livlig och intensiv demonterings-workshop på tema återvinning, kreativt tänkande, hållbarhet och samarbete.

  Målgrupp: från årskurs 1 till årskurs 9

 • Konst och bild Konstnärscentrum Öst

  Anna Hesselgren: Urbana rörelser

  I workshopen Urbana rörelser - en kollaborativ kartläggning utgår vi från aktuella översikts- och utvecklingsplaner av elevernas närområde.

  Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet

 • Konst och bild Zirkus Loko-Motiv

  Konst workshop

  Vi skapar konst med barnen. Vi bestämmer teknik, tema och omfång tillsammans med er, så skräddarsyr vi aktiviteten så att den passar.

  Målgrupp: från förskola till årskurs 6