Designaktiviteter på Kulan

 • Design ArkDes

  Titta lyssna känn

  Hur låter och luktar rum, hur byggs en stad och varför håller husen ihop. Vi känner på knuttimringens styrka och förundras över valv och bygger stad.

  Målgrupp: från 4 år till förskola

 • Design ArkDes

  Staden då och nu

  Hur har staden sett ut och varför ser den ut som den gör? Upplevelse, visning och eget bygge av en stad ingår.

  Målgrupp: från årskurs 1 till årskurs 9

 • Design ArkDes

  Arkitekturens färg och form

  Färg, form, funktion och historia presenteras via Arkitektur- och designcentrums fantastiska modeller, självklart avslutar vi med att bygga modeller.

  Målgrupp: från årskurs 1 till årskurs 9

 • Design ArkDes

  Teknik, material och konstruktion

  Hur teknik påverkat arkitektur genom århundradena. Enkla maskiner, fackverk och valv så väl som materialkännedom. Eget bygge av höga torn i studion.

  Målgrupp: från årskurs 1 till årskurs 9

 • Design ArkDes

  Tekniken utvecklar arkitekturen

  Samspelet mellan teknikutveckling och arkitektur. Vi tittar på olika byggtekniker genom tiden och hur material påverkat utformning. Visning och bygge.

  Målgrupp: gymnasiet

 • Design ArkDes

  Form och förändring

  Ett skolprogram om hur arkitekturen speglar sin samtid med hjälp av form, färgval och detaljuttryck. Upplevelse, visning och eget modellbygge ingår.

  Målgrupp: gymnasiet

 • Design ArkDes

  Stadens utveckling och framtid

  Ett skolprogram som fokuserar på staden utveckling från medeltid till idag. I programmet ingår en visning och eget skapande.

  Målgrupp: gymnasiet

 • Design ArkDes

  Arkitektur x 5

  Arkitektur x 5 är en serie besök som tar oss genom historien, med praktiska och teoretiska inslag, från antiken fram till idag.

  Målgrupp: från årskurs 3 till årskurs 9

 • Design Johanna Törnqvist

  Precious Trash Workshop

  En workshop om kläder och konsumtion där vi pratar om och skapar nytt av skräp och återbrukat material.

  Målgrupp: från årskurs 5 till gymnasiet

 • Design Sinnenas Verkstad

  Ord, bild och slöjd

  En helhetsupplevelse med ord, bild och slöjd där alla deltagare är aktiva hela tiden.

  Målgrupp: från förskola till årskurs 6

 • Design Sinnenas Verkstad

  Hantverk & Berättande

  Väck lustfyllt intresse och utvidgat kunskapsengagemang genom traditionellt hantverk i nya former samt magiskt muntligt berättande.

  Målgrupp: från förskola till årskurs 6