© Torgteatern

Torgteatern

Torgteatern kombinerar olika konstformer i scenspråket med interaktiva arbetssätt för att skapa en fördjupad upplevelse hos publiken.

Torgteatern är en fri teater som verkar för att vara en mångsidig, levande och tillgänglig, likt ett mobilt torg. Ett torg där människor kan mötas, känna delaktighet och ta del av professionell scenkonst för barn och vuxna. Vi vill kombinera olika konstformer i scenspråket med interaktiva arbetssätt för att bidra till en fördjupad upplevelse hos publiken. Vi strävar efter att producera scenkonst som har hög angelägenhetsgrad hos målgruppen och som speglar och synliggör vår samtid och den värld vi lever i. Torgteaterns skådespelare har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med kultur, scenkonst och pedagogik.

Skapande skola med Torgteatern

Torgteatern erbjuder teater, forumspel, dramapedagogik och teaterimprovisation. Gruppen består av skådespelare, dramapedagoger, improvisatörer och manusförfattare. Vi har lång erfarenhet av arbete med forumteater och forumspel, dramapedagogik, improvisationsteater, commedia dell’arte och clownteknik.


Vi har ett givet upplägg att erbjuda men skräddarsyr gärna projekt i samarbete med skolor eller beställare om så önskas.


Syftet med våra skapande skola-projekt är att eleverna ska få uppleva aktuell och angelägen scenkonst som synliggör och speglar den värld vi lever i.


Att ge eleverna möjlighet att själva använda teater som konstnärligt uttryck och även som verktyg för att uttrycka egna känslor och åsikter samt att träna kommunikation och öka förståelsen för andra.


Referenser och goda exempel


Katrin Byréus, lärare, dramapedagog, författare och diplomerad handledare."Jag kan varmt rekommendera Torgteatern. Under januari 2020 hade jag glädjen att följa Torgteaterns arbete med forumteater-föreställningen Spela Roll vid två speltillfällen på en skola och blev djupt imponerad. Allt andades hög professionalitet. Bemötandet av klasserna innan föreställningen ingav barnen trygghet och positiv förväntan genom tydlighet och struktur. Det interaktiva arbetssättet som är kännetecknande för forumteater hanterades med stor lyhördhet och lekfullt inbjudande ledarskap. Barnen var engagerade och kom med många förslag hur den gestaltade konflikten skulle lösas och fick också tillfälle att pröva sina idéer i handling på scenen. Stämningen var nyfiket uppmärksam och respektfull."

Monica Angius, lärare mellanstadiet, Snättringeskolan."Vi var supernöjda och det kändes helt rätt att jobba med just de här sakerna kring identitet, utsatthet, exkludering osv. Så bra sätt att jobba på istället för att stå och predika och de svarar i klyschor det vi lärare vill höra. Nu fick de testa på att förändra. Jag gillar också det faktum att vi arbetar med den tysta massan som kan förändra men som oftast förblir "tysta"."

Torgteatern
Kontakt: Ingrid Sonnerby Ljungestig
Telefon: 070-779 75 77
Email: info@torgteatern.com