Süperstar Orkestar
© Johan Bergmark

Süperstar Orkestar

Möt spännande blåsmusik tillsammans med Sveriges bästa balkanbrassband. -Interaktiva konserter för alla åldrar.

Süperstar Orkestar spelar brassbandsmusik från Balkan, där oftast spelad av romer. Särskilt stark är brassbandstraditionen i södra Serbien och norra Makedonien, ett Eldorado för alla som älskar svängig, energisk, virtuos och glödhet balkanmusik. Det är där orkestern har fått sin inspiration. 

De har hörts i skiftande sammanhang från små fester till riks-TV, konserter, workshops, barnkonserter, festivaler, radio, filmmusik och skivinspelningar. Kärleken till festmusiken från Balkan har bara växt genom åren.

Konserter för barn och ungdomar har blivit något av en specialitet för Süperstar Orkestar. Bandets kraftfulla akustiska ljud och mobilitet gör det möjligt att spela skolgårdskonserter utomhus.

Nästan alla medlemmar är utbildade och verksamma som pedagoger och Süperstar Orkestar har gjort konserter tillsammans med barn i olika åldrar, allt från elever som tidigare inte spelat ett instrument till blåsorkestrar i kulturskolan och studenter vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Skapande skola med Süperstar Orkestar

Süperstar Orkestar erbjuder Balkanbrass – vi spelar och dansar tillsammans. Eleverna lär sig om traditioner från Balkan och får prova olika blåsinstrument, spela rytmer, improvisera och dansa.

Professioner inom gruppen

Musiker och musiklärare

Spetskompetens

Musiker på olika brass- och träblåsinstrument, specialkompetens gällande romsk brassbandsmusik från Balkan, pedagogisk kompetens och skapande av elevföreställningar och temadagar med många deltagare.

Exempel på upplägg

Skolgårdskonserter utomhus, överrasknings-workshops, där eleverna under en lektion får testa att spela blåsinstrument, skapa rytmer, dansa balkandans och lära sig mer om romsk kultur på Balkan och om traditioner.

Temadagar, där eleverna arbetar fram en föreställning i under en dag.

Vi har främst arbetat med överrasknings-workshops och har en bra form för dem, men har även gjort andra projekt i samarbete med olika skolor och musikskolor. Vi är flexibla och försöker alltid möta skolans önskemål.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds

Väcka intresse och låta eleverna möta levande akustisk blåsmusik, visa en viktig europeisk minoritetskultur, öka förståelsen för romernas situation, samtidigt göra något tillsammans som integrerar hela elevgruppen, skapar sammanhållning och får eleverna att mötas, dansa, spela och ha kul.

Referenser

Vesna Stanisic kulturproducent i Vallentuna kommun

vesna.stanisic@vallentuna.se

070-733 43 32

Helena Simonsson Ulfvebrandt Kulturombud i Haninge kommun

helena.ulfvebrand@haninge.se

072-214 34 91