© Filmcentrum

FilmCentrum

Filmcentrum är en centrumbildning som distribuerar film mot den institutionella marknaden och bedriver filmpedagogisk verksamhet.

FilmCentrum erbjuder film, regissörbesök, skapande skola, filmprojekt och filmworkshops i filmanalys och eget skapande till skola och kommun. FilmCentrum har ett brett nätverk av professionella, engagerade och aktiva filmpedagoger över hela Sverige med erfarenhet och kompetens att arbeta med de filmworkshops som FilmCentrum erbjuder. Vill du veta mer, maila:
birgitta@filmcentrum.se

Skapande skola med FilmCentrum

FilmCentrum erbjuder filmworkshop med olika teman, som alltid innehåller filmvisning, teori och eget praktiskt skapande med hjälp av professionella filmpedagoger.

Professioner inom gruppen
De filmpedagoger som förmedlas som handledare i våra Skapande skola-arbeten är professionella, erfarna och kompetenta filmarbetare, specialiserade på olika områden, teman och metoder. Flera av våra anlitade filmare har också specialkompetens och erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn från olika länder och migrationssituationer. Du kan alltid vara trygg med att vi matchar kompetenser utifrån era behov.

Spetskompetens
FilmCentrum är en av landets största förmedlare av verksamhet inom ramen för Skapande skola. Årligen förmedlas hundratals projekt till skolor och kommuner i hela landet.

Exempel på upplägg
Under en workshopdag samtalar eleverna kring den film man sett utifrån de tema som skolan valt, ett tema som vi exempelvis arbetar mycket med just nu är hållbar utveckling. Eleverna får sedan en grundkurs och introduktion i praktiskt filmskapande med iPads för att sedan själva kliva in i rollen som filmskapare. Eleverna får pröva att - skriva manus, filma och redigera korta scener. Workshopen avslutas med en gemensam filmvisning där eleverna får se varandras filmer/scener.

Vi har beprövade färdiga paket – men hjälper alltid till att utforma upplägg utifrån skolans önskemål.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Att arbeta med film är en utmärkt metod för att skapa kunskap och delaktighet och skapa förståelse. Film har en unik förmåga att förklara och närma sig svåra ämnen, ge perspektiv och en gemensam referenspunkt för diskussion och engagemang. Film kommunicerar med oss genom många kanaler, på flera plan.

Att fördjupa sig i rörliga bilder är ett sätt att lära sig ett samtida globalt språk, tillgodogöra sig kunskap och stimulera till ett (medie-)kritiskt tänkande. Barn och unga är stora konsumenter av film och rörliga bildmedier – något som också understryker vikten av att uppmuntra, träna och medvetandegöra den visuella läsförmågan.