© Centrum för fotografi

Centrum för fotografi

Centrum för fotografi CFF är en medlems- och intresseförening.

Vi har ett tvåfaldigt uppdrag. Dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande med avseende på fotografisk bild och dels att på olika sätt stödja yrkesverksamma fotografer.


Vår verksamhet består bland annat av utställningar och program.


I galleriet visas aktuella svenska och internationella fotoutställningar som förenas med en pedagogisk verksamhet så som föreläsningar, samtalskvällar, debatter och seminarier.


CFF är således ett forum och en livaktig mötesplats där det offentliga samtalet om fotografi förs och fördjupas.


Utställningar förmedlas, marknadsförs och distribueras även vidare som vandringsutställningar nationellt och internationellt.


På föreningens hemsida www.centrumforfotografi.se finns information om vår verksamhet i form av Skapande skola projekt, nyheter, utställningar, program, utbildningar, tävlingar, stipendieansökningar, medlems-erbjudanden, kalendarium och arkiv.


Här finns även länkar till medlemmarnas hemsidor.