© Xico Santos

Britta Wålstedt / Floda Kulturproduktion

Floda Kultur drivs av Britta Bergman Wålstedt

Floda Kultur är ett produktionsbolag som producerar kultur och nycirkusprojekt för barn och unga. Floda Kultur arbetar med att skapa lekfulla, inspirerande och fantasifulla projekt med fokus på rörelse. Floda Kultur drivs av Britta Bergman Wålstedt och har sin bas i Dala-Floda och i Stockholm. Med erfarenhet inom nycirkus såväl som artist, pedagog och festivalarrangör vill Britta genom produktionsbolaget slå dessa byggstenar samman. Cirkus, dans och musik är konstformer som kan användas som kreativt verktyg för ett öppet sinne. Floda Kultur strävar efter att skapa utifrån kriterierna att alla barn ska kunna vara delaktiga, ta in och förstå oavsett språk, ålder och bakgrund.

Floda Kultur har producerat föreställningen Sorti.
Medverkande i föreställningen Sorti är: 
Artister: Signe Veinholt, Rebecka Nord, Linn Holm och Britta Bergman Wålstedt
Musiker: Emma Augustsson, Niklas Barnö, Love Meyerson,  
Producent: Floda Kultur
Scenograf: Trygve Wålstedt
Yttre öga: Eliisa Erävalo, Kajsa Englund och Simon Wiborn
Idé och dramatisering: Britta Bergman Wålstedt