© Anna Ledin Wirén

Anna Ledin Wirén

Fotograf Anna Ledin Wirén gör workshops där platsen liksom individen kan vara utgångspunkten för skapandet.

Anna Ledin Wirén är fotograf och arbetar framförallt med människor. Hennes egna projekt och uppdrag inriktar sig ofta på mänskliga rättigheter, integration, jämställdhet och genus. Hon arbetar både med stillbild och rörlig bild och involverar analog och digital teknik beroende på projekt. Anna vill genom fotografi vara med och undersöka och påverka bildspråket i dagens medieutbud. Hon har lång erfarenhet som mediepedagog, och har under många år arbetat som gymnasielärare vid sidan av jobbet som fotograf. Anna har lärarlegitimation i Fotografisk bild 1- 4, Digitalt skapande 1- 2, Medieproduktion 1- 2 samt i Estetisk och Visuell kommunikation men arbetar lika gärna med grundskolans lägre årskurser.

Skapande skola med Anna Ledin Wirén

Jag är fotograf och fotolärare, och erbjuder skolor att arbeta med fotografiskt skapande. 

Spetskompetens
Fotografi och rörlig bild. 

Möjligt upplägg
Vi tittar gemensamt på olika uttryck inom fotografisk bild. Grupper om 2-4 personer arbetar sedan tillsammans med en konkret fotouppgift. Det kan handla om platsen där vi befinner oss eller människorna i vår närhet. I slutet av arbetspasset visar eleverna sina bilder och vi analyserar deras fotografiska process och resultat utifrån bildanalysens grunder.  

Jag pratar gärna ihop mig med dig som pedagog så att vi hittar det bästa sättet att arbeta tillsammans. Om ni har önskemål om teman eller upplägg är jag öppen för att anpassa mitt besök efter era behov.  

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Att stärka de ungas förmåga att använda bild som en kreativ skapandeprocess för att kommunicera och den digitala tekniken som ett av flera verktyg för att uttrycka sig. 

Referenser och goda exempel
Sedan våren 2017 har jag arbetat med Skapande skola, från lågstadiet till högstadiet. Bilder vi jobbat med har använts till utställningar, både i skolan och på andra platser, samt till skoltidning. 

Jag har fått väldigt positiv respons på mina skolbesök från både pedagoger och elever, vilket också är en stor anledning till att jag tycker att uppdragen är så inspirerande och roliga.

Referens lämnas givetvis på begäran.