© Acrobalance

Acrobalance

Acrobalance består av parakrobaterna Henrik Agger och Louise Bjurholm v. Euler. Duon har jobbat ihop sedan 2001.

Henrik Agger och Louise Bjurholm Euler är utbildade fyra år i Ryssland vid Moscow State School of Circus. Under ledning av den legendariske cirkuspedagogen Boris Nikiforovitch Belochvostov.

Louise har även en master i koreografi, med inriktning mot cirkus, från programmet Nya performativa praktiker vid Dans- och cirkushögskolan i Stockholm, DOCH.

Masterprogrammet var utgångspunkten för det gemensamma forskningsprojektet "Konsten att arbeta i par, en djupare inblick i vår praktik" som inleddes sommaren 2011 och resulterade i boken och senare även föreställningen Extreme Symbiosis.

Henrik är utbildad mimare vid teaterhögskolan i Stockholm och har varit engagerad i etableringen av nycirkus i Sverige. Han är också en av de ursprungliga artisterna i skapandet av Cirkus Cirkör 1995.

Henrik och Louise jobbar researchbaserat och har alltid med en eller flera frågeställningar i sina skapande processer. Det fysiska uttrycket står i centrum och deras cirkusdisciplin parakrobatik är ofta utgångspunkten. Förutom att vara verksamma i Sverige så turnerar och jobbar Henrik och Louise internationellt både som del i andra kompanier och med egna produktioner.

Skapande skola med Acrobalance

Vi erbjuder grunderna i akrobatik på ett utforskande och upplevelsebaserat sätt, där eleverna på ett naturligt sätt kommer i kontakt med tillit och samarbete.

Professioner inom gruppen
Akrobater, cirkusartister, scenkonstnärer

Spetskompetens
Akrobatik, performance, cirkus

Möjligt upplägg
Gemensam uppvärmning med fysiska samarbetsövningar, pröva på grunderna i akrobatik och par-akrobatik med fokus på tillit och samarbete. Vi är flexibla och skräddarsyr Skapande skola-projekt i samarbete med skolorna. 

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Samarbete och tillitsstärkande övningar.