Barn som rör sig tillsammans
© Teater De Vill

Vi gör en föreställning

  • Teater De Vill
  • 480 minuter
  • Från förskoleklass till gymnasiet
  • Teater

Erbjuds från  till 

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning.

Teater De Vills pedagoger kommer till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Klassen delas i två grupper. Varje grupp leds av en pedagog från oss. Under ledning av pedagogen arbetar eleverna fram en teaterföreställning. Eleverna får sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under det sista workshoptillfället spelar de två grupperna upp sina föreställningar för varandra.

I arbetet att ta fram föreställningarna jobbar vi med olika teaterövningar. Arbetet är lustfyllt och stor vikt läggs vid delaktighet och att alla får vara med.

Grundupplägget är 6 pass på 80 minuter vardera men det kan anpassas efter önskemål. 

Praktisk information

Pris per aktivitet:
33 600 kr med Kulanpremien
Pris med Kulanpremien 33 600 kr
Pris för ytterligare en aktivitet samma dag och plats:
kr med Kulanpremien
Ordinarie pris kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Mörkläggning:
Föreställningen behöver inte kunna mörkläggas.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.