© Pantomimteatern

Vänskap & Integration

Erbjuds från  till 

I denna workshop utforskar vi bl a kroppsspråkets betydelse, fysiska koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Fokus på tillit och vänskap.

I våra vänskaps-workshops utforskar vi kroppsspråkets betydelse, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Fokus på tillit och vänskap. Workshopen kan ses som en fördjupning av Pantomimteaterns föreställningar eller bokas på egen hand.

Övningarna berör olika områden såsom tillit, trygghet, självkänsla, kommunikation, konflikthantering och livsdrömmar. Alla dessa knyter an till de mer övergripande teman integration, vänskap och attityder.
I workshopen arbetar vi med TEAMWORK så som trygghetsövningar; hur vi möter varandra, olika kroppsspråk och sociala koder, t ex i samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar.

Det blir lättare att kommunicera och, genom de konkreta delade erfarenheterna, sätta ord på tillvaron och på så sätt även göra det talade språket mer tillgängligt.

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet så som mim och akrobatik, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det blir förståeligt varför vissa saker är okej och andra inte. Det är av oerhörd vikt att eleverna får en introduktion i konstformen mim.

Lokal:
Workshops genomförs ute på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum i ett undanröjt klassrum.

Extramaterial för Vänskap & Integration

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
60 minuter
Scen:
4 X 5 m / 2, 5 m
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Pantomimteatern för bokning

  E-post: info@pantomimteatern.se

  Telefon: 08-31 54 64

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.