Två personer i rörelse
© Pantomimteatern

Vänskap & Integration

Erbjuds från  till 

I denna workshop utforskar vi kroppsspråkets betydelse, fysiska koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Fokus på tillit och vänskap.

I vår workshop i vänskap & integration utforskar vi kroppsspråkets betydelse, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Fokus på tillit och vänskap. Workshopen kan bokas på egen hand, utan Kulanpremien, eller ses som en fördjupning av Pantomimteaterns föreställningar. Vi skräddarsyr alltid innehållet efter årsgrupp, behov och syfte.

Övningarna berör olika områden såsom tillit, trygghet, självkänsla, och kommunikation. Alla dessa knyter an till de mer övergripande teman integration, vänskap och attityder.
I workshopen arbetar vi med teamwork i trygghetsövningar: hur vi möter varandra, olika kroppsspråk och sociala koder, till exempel i samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar.

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det blir förståeligt varför vissa saker är okej och andra inte.

Lokal:
Workshops genomförs ute på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum i ett undanröjt stort klassrum. Gärna i gympasal eller större allrum.

OBS! Om workshopen bokas fristående, utan koppling till någon av Pantomimteaterns föreställningar, så kan den inte bokas med Kulanpremien.

Extramaterial för Vänskap & Integration

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
60 minuter
Max antal barn/elever:
15
Antal platser för vuxna:
2
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Pantomimteatern för bokning

  E-post: info@pantomimteatern.se

  Telefon: 08-31 54 64

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.