© Kizelo Mleko

Testa spela klezmer

Erbjuds från  till 

Inbjudan att pröva på klezmer. Glad festmusik med allvarliga undertoner och rötter hos den judiska minoriteten i Sverige och världen.

Ungdomar med lite instrumentvana inbjuds att pröva spela klezmermusik upp till fem gånger under professionell ledning. Vi driver återkommande projekt för att väcka intresse bland ungdomar och barn för klezmer. Vi hoppas på sikt att fler ska bli aktiva utövare, att fler ska lyssna och att många fler lära lite om judiska musiktraditioner som en del av Sveriges minoritetskulturer. Vi vänder oss till alla slags grupper som kan passa in från skolor, gymnasier, folkhögskolor, kulturskolor, föreningar t ex Blåsorkestrar m fl för att inspireras till spel och dans. Tanken är att alla partners, skolor, kulturskolor, föreningar mfl ska utforma sin modell för arbetet med klezmer.

Beroende av olika projektbidrag kan priset diskuteras. Grundpriset på Kulan utan subvention är 2500 kr per aktivitet.

Deltagarna kan vara befintliga grupper och nya, grupper av intresserade ungdomar som till vardags spelar i olika konstellationer och även lärare som kommer att pröva klezmer. Projektet håller med pedagog – förebild / pedagog, lär ut låtar, erbjuder arrangemang.

Under maj 2022 arrangeras en festival - Klezmezz - med utländska gästspel och framstående klezmergrupper i Sverige. Festivalen hålls i Stockholm och Västernorrland. Intresserade deltagare i projektet inbjuds till workshops och till att spela med artisterna på festivalen eller att vara förband.
Projektet stöds av Statens Musikverk, Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad.
Vi bjuder på professionella ledare ett begränsat antal gånger, till ett begränsat antal grupper, I Stockholm är det först och främst medlemmar i gruppen Kizelo Mleko som gör pedagogbesök.

Klezmermusik är en kulturell och lustfylld ingång till minoritetsfrågor. Vi erbjuder också kunskaper om historia, mångfald, demokrati.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
45 minuter
Max antal barn/elever:
0
Antal platser för vuxna:
5
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
-
Rivtid:
-
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.