fötter som bildar en cirkel
© Torgteatern

Spela roll - workshop i forumspel

 • Torgteatern
 • 0 minuter
 • Från årskurs 4 till årskurs 9
 • Teater

Erbjuds från  till 

Workshop i forumspel med drama- värderingsövningar. Denna workshop går att boka i samband med forumteaterföreställningen Spela roll? 

I denna workshop får eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper från forumteaterföreställningen "Spela roll?" Eleverna får skapa och spela upp egna kortare scener/forumspel.

Forumspel - ett sätt att förbereda sig inför det oförutsedda.

Forumspel är en är en typ av rollspel och fungerar som en effektiv och lustfylld konflikthanteringsmetod där eleverna tränar sig i att möta olika orättvisor och konfliktsituationer. Eleverna får pröva olika sätt att handla i svåra situationer som kan uppstå i verkligheten.

Hur går det till?

Vi startar workshopen i halvklass med lättsamma lekar och övningar. Eleverna delas därefter in i smågrupper och får sätta ihop sina egna forumspel. Eleverna som förberett scener spelar sedan upp dem för de andra i klassen. Scenen slutar alltid i elände, det vill säga utan förslag på lösningar av konflikten. Publiken bestämmer vem i spelet som är utsatt och behöver deras hjälp. Därefter spelas situationen upp en gång till. Denna gång kan publiken ropa STOPP! och byta ut den som är utsatt för att visa/spela sitt förslag på lösning. När inhopparen känner sig färdig går hen tillbaka till sin publikplats. Scenen spelas upp igen och publiken får återigen ropa STOPP! om det finns fler idéer. ”Efter lunchrasten följer vi samma upplägg men skiftar då grupper.

Vi vill i denna workshop ge eleverna verktyg för att själva kunna motverka utanförskap. Det handlar inte om att komma fram till ”EN rätt lösning” utan att tillsammans i klassen gemensamt pröva och se flera olika tänkbara lösningar på olika typer av orättvisa situationer.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
0 minuter
Scen:
2,5
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
0
Elkrav:
10 A
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
50 min
Rivtid:
30 min
Bärhjälp:
Nej

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Torgteatern för bokning

  E-post: info@torgteatern.com

  Telefon: 070-779 7577

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.