© Anna Ledin Wirén

Platsen och vi - digital workshop

Erbjuds från  till 

En fotoworkshop som introducerar ljus, komposition och innehåll. Vi utgår från området ni befinner er i och skapar bilder på givet tema.

Vi utgår från där vi står här och nu. Hur är platsen i förhållande till mig själv, till gruppen, till samhället i stort? Vad sägs om platsen utifrån de olika perspektiven? Vi undersöker. Vi skapar med fotografisk bild som uttryck. 

Workshopen är uppdelad i tre steg, tre lektioner, förslagsvis tre veckor i rad.
De två första går att få förinspelade, som tutorials. Den tredje möts vi utomhus eller via en digital plattform för en utställning/presentation av bilderna.
Beroende på dig som pedagog kan vi också ha digitalt möte “live” under lektionerna via tex Teams.
Fördel med förinspelat är att ni kan titta på det flera gånger, pausa och diskutera innebörden. Jag kan ge övningsuppgifter som du som pedagog kan använda för att öva på begrepp vi pratar om.

Förslag till upplägg

Lektion 1: förinspelat om grunder i fotografi, ljus, bildkomposition. Jag berättar om temat. Hur kan det tolkas? Vi utgår från exempel på olika bilder. Alla elever får ett uppdrag till nästa lektion som består i att fotografera på temat. Planering. Lektionstid: 45 minuter. Tid på egen hand- ni avgör.

Lektion 2: digitalt arbete med bilden, bildbehandling, för att göra bilden redo för utskrift och skolutställning. Lektionen avslutas med att du/klassen skickar bilderna i en samlad mapp med högupplösta bilder till mig som jag sedan skriver ut. Tid: 45 minuter.

Lektion 3: vi ses och hänger en skolgårdsutställning på till exempel en vägg i närheten av er skola. Presentation för klassen med analys av fotografierna utifrån bildanalysens grunder. Sist; en reflektion kring arbetet. Ni behåller bilderna.
Tid: 1 h 15 min.

Till lektion 3: Vi behöver tillgång till ett tak under vilket vi kan hänga bilderna om det regnar.

Alternativt sker utställningen och bildanalysen digitalt, tex en blogg eller annan plattform eller genom att dela bilderna via skärm.

Teknik: iPads/ lärplattor/ smartphones till fotografering samt iPads/ lärplattor/ smartphones/dator till lektion 2 och digital bildbehandling av bilden. Projektor/smartboard till visning av videos samt vid eventuell live-lektion. 


Tid: ca 2 h 45 min totalt.
Tid till utskrifter, 1 h. (Bilder skickas till mig enligt givna direktiv.)
Årskurs: åk 5- åk 3 på gymnasiet.
Kostnad: 7000 + moms
Workshopen går att anpassa till olika åldersgrupper. 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
165 minuter
Max antal barn/elever:
0
Antal platser för vuxna:
2
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.