Barn som läser en bilderbok
© Anna Åberg

Möt en bilderboksskapare

Erbjuds från  till 

Under 2023 kommer det återigen att finnas möjlighet för förskolor i Stockholms stad att boka besök av en bilderboksskapare.

Vad är en författare? Vad är en illustratör? Hur gör man en bok? Hur ritar man en pizza? Tycker författare om pizza? Dessa och andra frågor kommer barn på din förskola ha möjlighet att ställa till några av landets främsta bilderboksskapare.

Syftet med besöken är att väcka nyfikenhet kring läsning, litteratur, bilder och skapandet av böcker. Avsikten är också att böcker, läsning, berättande och språk ska få ta större plats på Stockholms förskolor och att barnen ska inspireras att själva skapa.

Besöken äger rum under 2023, när det passar förskolan. Besöken utgår från författarens upplägg och utformas i samarbete med förskolepersonalen. Besöken är delvis interaktiva och innehåller i de flesta fall högläsning, fritt berättande och någon form av workshop. Författaren besöker gärna barnen på plats i förskolan, men i många fall går det att ordna besöket på ert lokala bibliotek istället.

Förskolan betalar enbart en anmälningsavgift för deltagande och stadsdelsbiblioteken hjälper till med att ta fram aktuella böcker för utlån. Anmälningsavgiften är 1100 kronor per grupp om upp till 18 barn.

Möt en bilderboksskapare är ett samarbete mellan Stockholms kulturförvaltning, Författarcentrum Öst och Stockholms stadsbibliotek, och riktar sig till samtliga förskolor i alla stadens stadsdelar.

Eftersom budgeten är begränsad är det först till kvarn som gäller. Mer information och möjlighet till anmälan finns på Författarcentrum Östs hemsida.

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 3 850 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
18 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Aktivitetens pris är redan subventionerat

Du behöver inte registrera någon premie för denna aktivitet. Det pris du betalar när du bokat hos aktören är redan subventionerat.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.