Tomboy
© Folkets Bio

Machomän & madonnor: män och kvinnor på vita duken

Erbjuds från  till 

Vi möts varje dag i medierna av stereotypa bilder av kvinnor och män där det finns outtalade förväntningar och könsmönster. Hur påverkas vi?

Biografen Zitas filmpedagoger erbjuder filmföreläsningar där filmexempel varvas med diskussion och analys. Stor vikt läggs vid elevernas egen medverkan i diskussion och analys av ämnet.

Vi möts varje dag i medierna av bilder och budskap om hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Varför skildras ofta män som kraftfulla machomän eller aktiva projektörer, och kvinnor som passiva skönhetsslavar eller svala madonnor?
Populärfilm använder sig ofta av stereotyper när kvinnor och män gestaltas. Vilken bild förmedlas av vad som är maskulint och feminint? Hur påverkas vi av den rådande normen? Vilka drivkrafter har en kvinna? Vad är viktigt för en man? Vi tittar närmare på representationen på vita duken nu och då. Vilka kvinnor och män möter vi i äldre och nyare filmer som "And Then We Danced", "Twilight", "Hungerspelen", "It", "Die Hard" och "Fantastiska vidunder"? Vems historia berättas - mannens eller kvinnans? Vem har mest tid på duken? Utifrån vems perspektiv upplever vi historien? Vems utveckling fokuserar sig historien på? Ser vi karaktärer fatta beslut? Vem gör det mest? Vem identifierar vi oss med? Vi talar om kön och genus, Bechdel-testet och Smurfette-principen.

Föreläsningen hålls klassvis i biografsalong. Lärare går med utan kostnad.

Åk 8-9 & gymnasiet

 

Tillgänglighet

 • Förhandsinformation till bokaren om de karaktärer som ingår i filmerna.
 • Publiken kan välja att sitta på stol, sitta på matta, ligga eller stå under programmet.
 • Sällskap där det finns rullstolsanvändare erbjuds att sitta tillsammans.
 • Efter programmet kan de som väntar på sin transport göra det inomhus med tillgång till tillgängliga toaletter.
 • Det finns full tillgänglighet för rullstolsanvändare, utan trappor och andra hinder.
 • Om viss anpassning behövs så informeras alla berörda i lokalen om det.
 • Det finns möjlighet att gå ut under programmet och hitta en lugn vrå.
 • Det finns hjälpmedel såsom hörselkåpor, papper och penna, taktila hjälpmedel och sittkudde.
 • Ljudet kan sänkas till en lägre nivå inför ett programtillfälle.
 • Plötsliga, skarpa eller oväntade ljud kan dämpas inför ett programtillfälle.
 • Ljudet kan anpassas på plats under programmets gång.
 • Aktiviteten genomförs i mörklagt och dämpat ljus.
 • Syn och hörsel aktiveras av aktiviteten.
 • Språket är bearbetat till lättläst.
 • Publikens aktiviteter styr vad som sker i programmets skeende.
 • Publiken kan tilltala den/de medverkande och få svar.
 • Vid efterfrågan erbjuds en stund efter programmet för en workshop eller ett samtal där besökarna kan kommunicera vad de upplevt.
 • Vi har en alltid kontakt med skolan som bokat och diskuterar anpassningar som kan vara nödvändiga för just deras elever.

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
1 300 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 2 600 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
35 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Biografen Zitas filmpedagoger för bokning

  E-post: anna@zita.se

  Telefon: 08-54527252

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.