Digital manuskurs

 • Manusmästarna
 • 210 minuter
 • Från årskurs 7 till gymnasiet
 • Litteratur och berättande
 • Film

Erbjuds från  till 

Digital manuskurs är en digital workshop om tre pass i att skriva manus för film och tv med fördjupad feedback i halvklass.

Digital manuskurs träffar eleverna Petra och Elisabeth tillsammans vid två tillfällen i helklass, och en av dem vid ett tillfälle i halvklass. Eleverna får dels lära sig grunderna i dramaturgi, dels göra lekfulla skrivövningar.

I slutet av pass två får eleverna en uppgift med detaljerade instruktioner i att skriva en filmscen. Den skriver de sedan på 20 minuter i ett lärarlett klassrum, det vill säga alla skriver på samma villkor.

Sedan skickar eleverna in sina texter och Elisabeth och Petra läser dem inför det sista passet.

Pass 3 genomförs i halvklass med antingen Elisabeth eller Petra. Då läser de elever som vill upp sina scen. Alla elever i klassen får på ett eller annat sätt  uppmuntrande och konstruktitv feedback.

Filmscenen kan sedan eleverna efter workshopen själva spela in med en mobiltelefon.

Workshopen Digital manuskurs väcker lusten att berätta, öppnar dörren till dramatiken och stärker viljan att skriva i stort.

Eleverna får:


 • se filmklipp och manustexter ur Elisabeths och Petras yrkesliv

 • en introduktion till hur man skriver manus och i vad skillnaden mellan dramatik och prosa är

 • flera enkla, kreativa skrivövningar

 • guidning i hur man skriver manus med en rikare värld

 • en skrivuppgift mellan sammankomsterna

 • fördjupad och uppmuntrande feedback i halvklass 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
210 minuter
Max antal barn/elever:
0
Antal platser för vuxna:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.