Virveldans
© Bergman Illustrerat

Den magiska dansväskan

 • Virveldans
 • 45 minuter
 • Från 1 år till årskurs 1
 • Dans

Erbjuds från  till 

En väska fylld med skapande dans, språkmagi och kreativitet!

Dansa, gömma, ååå - hittad! 

So-Si, So-Sa, sch, sch, schhhh…plopp!

Var är Bollis kompis?

 

Varför kan Totto aldrig bestämma sig?

Vad händer när vi bakar bokstaven S med socker på?

Med glittrets kraft flyger vi långt ovanför molnen...

 

DEN MAGISKA DANSVÄSKAN 1-3 ÅR

So-Si, So-Sa, sch, sch schhhh…
Vi trollar fram glada, glittrande och flygande färger!

Tillsammans med Bollis plaskar vi litet och stort i vattnet, sedan gömmer vi oss i vattnet. Vad händer när Bollis börjar rulla och springa i vattnet?

Skynda! Eldflammorna dansar, vi släcker elden med det magiska glittervattnet.
Titta! Ett hål i vattnet...

DEN MAGISKA DANSVÄSKAN 4-7 ÅR

Tillsammans färdas vi genom portaler in i outforskade dansande världar. Med oss på resan har vi den magiska dansväskan som hjälper oss på vårt dansande äventyr.

Under en interaktiv dansupplevelse dansar vi bokstavsformer, begynnelsebokstäver och trollformler samt utforskar språkljudens rytm och kroppens möjligheter till rörelse och konstnärligt uttryck, i en trygg och kravlös miljö.

FAKTA
Den interaktiva dansupplevelsen är lättillgänglig och uppsökande med anpassad scenografi. Virveldans behöver en fri golvyta och 30 min förberedelsetid. 

Det dansande, språkfrämjande och språkutvecklande innehållet i dansupplevelsen anpassas efter gruppens ålder, förutsättningar och behov. Upplevelsen inkluderar alla och varje barn. Virveldans kommer och besöker förskolan, skolan och biblioteket.

Den interaktiva dansupplevelsen kan bokas med två olika inriktningar

- En språkfrämjande - och utvecklande dansupplevelse för förskolan, förskoleklass och åk1.

- En specialpedagogisk- och inkluderande dansupplevelse för alla och varje barn i förskolan - utforskande i ett mindre sammanhang.

Den magiska dansväskan är ett språkfrämjande och språkutvecklande danskoncept, framtaget och utvecklat av Virveldans med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Region Västmanland och Stockholms län. 

Virveldans har utvecklat metoden för alla och varje människas rätt till språkrikedom, utforskande och att uttrycka sig utifrån sina individuella förutsättningar, behov och unika förmågor.  Danskonceptets grund består av dansteori, språkutvecklingsteorier, skapande dans som kunskapsområde och specialpedagogisk dans.

Syftet med den magiska dansväskan är att visa hur man på ett lustfyllt och enkelt sätt kan implementera, utforska och arbeta med skapande dans som kunskapsområde, i den pedagogiska verksamheten. Dansväskans innehåll hjälper till att stimulera, levandegöra och utveckla språkutvecklingen och det kreativa tänkandet. Det finns inte några rätt eller fel när vi dansar tillsammans, utan alla tolkar och uttrycker sig på olika sätt vilket gör att alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar och behov.

När vi tar in dans och rörelse i den pedagogiska verksamheten, skapas fler former av kommunikation och lärande. Alla barn lär sig på olika sätt och därför behövs det olika undervisningsmetoder. Flera olika sätt att lära skapar lust att lära!

FORTBILDNINGSPAKET OCH MAGISKA DANSPÅSAR
Personal inom förskola, bibliotek, förskoleklass, familjecentral/öppna förskolan och elevhälsa.

Ett paket som ger personalen inspiration och konkreta verktyg, för att kunna implementera dans och språk, i den pedagogiska verksamheten. Vi vill skapa förutsättningar för inkluderande rum i mötet med alla och varje människa.
Nyfiken på fortbildningspaket och magiska danspåsar, läs mer och boka på hemsida

Virveldans erbjuder även Den magiska dansväskan som skapande skola projekt.

 

 

 

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
2 000 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 4 000 kr
Pris för ytterligare en aktivitet samma dag och plats:
1 500 kr med Kulanpremien
Ordinarie pris 3 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
25 st
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Virveldans för bokning

  E-post: virveldans@gmail.com

  Telefon: 073-7084667

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.