Virveldans
© Bergman Illustrerat

Den magiska dansväskan

 • Virveldans
 • 50 minuter
 • Från 1 år till årskurs 1
 • Dans

Erbjuds från  till 

En väska fylld med skapande dans, språkmagi och kreativitet!

Varför kan Totto aldrig bestämma sig?

Vad händer när vi äter bokstaven S med socker på? 

Vem träffar vi på vägen?

Det dansande, språkfrämjande- och utvecklande innehållet i föreställningen anpassas efter gruppens ålder, förutsättningar och behov. Den interaktiva dansupplevelsen passar 1-7 år. Virveldans kommer och besöker förskolan, skolan eller bibliotek med den interaktiva föreställningen.

Vi upplever och dansar magiska språkljud och språkrytmer, trollformler, begynnelsebokstäver samt utforskar kroppens möjligheter till rörelse och konstnärligt uttryck, i en trygg och kravlös miljö!

Nytt för våren 2023! Den interaktiva dansupplevelsen går nu att boka med två olika inriktningar.

- En språkfrämjande- och utvecklande dansupplevelse för förskolan och förskoleklass.

- En specialpedagogisk- och inkluderande dansupplevelse för ALLA och VARJE barn i förskolan och förskoleklass - utforskande i ett mindre sammanhang.

Syftet med den magiska dansväskan är att visa hur man på ett lustfyllt och enkelt sätt kan implementera, utforska och arbeta med skapande dans som kunskapsområde, i den pedagogiska verksamheten.

Dansväskans innehåll hjälper till att stimulera, levandegöra och utveckla språkutvecklingen och det kreativa tänkandet.
Därför ger vi oss ut på en lekfull, inspirerande och magisk resa där vi utforskar kroppens möjligheter till rörelse och konstnärligt uttryck i en trygg, kravlös och stimulerande miljö.
Under en interaktiv föreställning vägleds alla barn och pedagoger när vi dansar magiska trollformler, språkrytmer och ramsor samt inspireras till rörelse genom musik och text.
 
De färgglada anpassade dansmaterialen stimulerar oss till att dansa, lära och språka med kroppen. Det leder till eget skapande och kreativt tänkande. Det finns inte några rätt eller fel när vi dansar tillsammans, utan alla tolkar och uttrycker sig på olika sätt vilket gör att alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar och behov.
 
Den magiska dansväskan är framtagen och utvecklad av Virveldans. Dansväskan innehåller inspirerande dansmaterial, musik och kompendium med handledning. Virveldans har utvecklat det danspedagogiska konceptet för att kunna erbjuda alla barn och pedagoger skapande dans, som ett nytt pedagogiskt verktyg och språk.
När vi tar in dans och rörelse i den pedagogiska verksamheten, skapas fler former av kommunikation och lärande. Alla barn lär sig på olika sätt och därför behövs det olika undervisningsmetoder. Flera olika sätt att lära skapar lust att lära!

FORTBILDNINGSPAKET OCH SPRÅKSTIMULERANDE DANSPÅSAR!

Personal inom förskola, förskoleteam, förskoleklass, familjecentral/öppna förskolan och bibliotek.

Ett paket som ger personalen inspiration och konkreta verktyg, för att kunna implementera dans och språk, i den pedagogiska verksamheten. Även hur specialpedagogiska anpassningar kan genomföras i arbetet med alla och varje barn.

Ett paket innehåller: 

1. En introducerande föreläsning om metoden och dansens fyra grundbegrepp, som är utgångspunkten i det dansande och språkande arbetet. 30 min

2. En inspirationsworkshop med "Den magiska dansväskan" - en väska fylld av skapande dans, språkmagi och kreativitet. 90 min inkl kortare paus

3. Kompendium - dansteori, övningar, handledning och fördjupning.

4. Språkstimulerande och magisk DANSPÅSE - dansmaterialet som återfinns i dansväskan, bildstöd och en musiklista. 

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
50 minuter
Max antal barn/elever:
20
Antal platser för vuxna:
4
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
20
Rivtid:
20
Bärhjälp:
Nej

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Virveldans för bokning

  E-post: virveldans@gmail.com

  Telefon: 073-7084667

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.