© Bergman Illustrerat

Den magiska dansväskan

 • Virveldans
 • 50 minuter
 • från 1 år till förskoleklass
 • Dans

Erbjuds från  till 

En väska fylld med skapande dans, språkmagi och kreativitet!

Syftet med den magiska dansväskan är att visa hur man på ett lustfyllt och enkelt sätt kan implementera, utforska och arbeta med skapande dans som kunskapsområde, i den pedagogiska verksamheten.
Dansväskans innehåll hjälper till att stimulera, levandegöra och utveckla språkutvecklingen och det kreativa tänkandet.
Därför ger vi oss ut på en lekfull, inspirerande och magisk resa där vi utforskar kroppens möjligheter till rörelse och konstnärligt uttryck, i en trygg och stimulerande miljö.
Under en workshop vägleds alla barn och pedagoger när vi dansar magiska trollformler, språkrytmer och ramsor samt inspireras till rörelse genom musik och text.
 
De färgglada anpassade dansmaterialen stimulerar oss till att dansa, lära och språka med kroppen. Det leder till eget skapande och kreativt tänkande. Det finns inte några rätt eller fel när vi dansar tillsammans, utan alla tolkar och uttrycker sig på olika sätt vilket gör att alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar och behov.
 
Den magiska dansväskan är framtagen och utvecklad av Virveldans. Dansväskan innehåller inspirerande dansmaterial, musik och övningskompendium med handledning. Virveldans har utvecklat det danspedagogiska konceptet för att kunna erbjuda alla barn och pedagoger skapande dans, som ett nytt pedagogiskt verktyg och språk.
När vi tar in dans och rörelse i den pedagogiska verksamheten, skapas fler former av kommunikation och lärande. Alla barn lär sig på olika sätt och därför behövs det olika undervisningsmetoder. Flera olika sätt att lära skapar lust att lära!

FORTBILDNING
Kan beställas som fortbildning för pedagoger inom förskola, förskoleteam, förskoleklass och familjecentral/öppna förskolan.
Ett utbildningspaket innehåller en inspirationsworkshop på 2 tim och ett kompendium med musik, dansövningar, handledning och fördjupning.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
50 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
20
Antal platser för vuxna:
4
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Byggtid:
20
Rivtid:
20
Bärhjälp:
Nej

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Virveldans för bokning

  E-post: virveldans@gmail.com

  Telefon: 073-7084667

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.