Ett kollage av kyrkfönster.
© Dascha Esselius

Dascha Esselius: Medeltida glasfönster

Erbjuds från  till 

Att genom bildskapande ge elever utifrån deras förkunskaper inblick i medeltidens glasfönster, optikens grunder och färgers inbördes förhållande.

Projektet knyter an till ämnen som bild, historia och fysik. Det passar bra för låg-, mellan- och högstadiet, likaså för fritidshem då jag anpassar nivån efter deltagarnas ålder och förkunskaper.

Syftet med projektet är att genom bildskapande ge elever utifrån deras förkunskaper inblick i medeltidens glasfönster, optikens grunder och elemänter- och sekundär färgernas förhållande till varandra.

Anpassat till elevernas ålder och förkunskaper startar workshopen med en kort bildvisning av medeltida glasfönster. Enkel berättelse om optikens grunder och elementär- och sekundärfärgernas ömsesidiga förhållande. Därefter delas eleverna i arbetspar och arbetet med skapandet av egna bilder i färgfolie börjar. De yngre eleverna får endast använda saxar. De äldre eleverna få använda skärknivar. Om man så väljer kan de färdiga bilderna sättas upp med dubbelhäftande tejp på bildrutorna i klassrummet där de får sitta under en längre eller kortare tid. I annat fall får eleverna behålla bilderna.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Medeltida glasfönster HÄR.  

Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 3 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
3
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Konstdepartementet för bokning

  E-post: bokning@konstdepartementet.se

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.