en elev dansar framför en bakgrund filmad genom greenscreen
© WithinArt och CREATE MOTION

Dansfilm på hållbar väg

  • Create Motion
  • 360 minuter
  • Från årskurs 3 till årskurs 9
  • Dans
  • Film

Erbjuds från  till 

Eleverna får uttrycka sig genom dans och film tillsammans med en dansare och en filmare. Ett temaarbete om klimat och hållbarhet.

Projektet är utvecklat i samarbete med WWF och utgår från deras undervisningsmaterial som finns tillgängligt online. Arbetet omfattar 6 längre dans och film workshops á 60 minuter. Ett temtiskt projekt som går att fördjupa ytterligare under elevernas ordinarie lektionstid. 

Inför att projektet startar kommer eleverna på ordinarie lektionstid tillsammans med sina lärare, göra research och skriva korta texter utifrån något av de ämnen som WWF tagit fram bakgrundsmaterial till. Det kan till exempel vara  “plast i haven”,  “biologisk mångfald” eller “mat på hållbar väg”. Eleverna förbereder även en målad bild eller en skulptur på det valda temat under lektionstid. Texterna kan vara i form av dikter eller en insändare och används som byggstenar för att skapa koreografier (egna danser). Under den sista workshopen filmas elevernas koreografier framför en greenscreen, där den gröna fonden byts ut mot bilden/ skulpturen som eleverna skapat.

Om skolan föredrar kan dans- och filmkonstnärerna komma till skolan för att leda det förberedande arbetet med bild, skulptur. Självklart guidas lärare i hur eleverna ska arbeta med att skriva sina texter.

Under workshop tillfällena arbetar vi med dans och rörelser på olika sätt och undersöker hur filmiska begrepp som bildutsnitt, tempo och perspektiv kan överföras till kroppens rörelser. Arbetet dokumenteras och det  filmade materialet klipps sen ihop till en dansfilm som klassen får. Vissa skolor väljer att bjuda in elevernas nära vuxna till en gemensam filmvisning. VIlket blir ett fint avslut på ett större projekt.

Vi arbetar gärna med en hel årskurs. Beroende på antal klasser, skräddarsyr vi ett upplägg utifrån budget och skolans önskemål. En gymnastiksal, aula, större rum är lämpligt som lokal.

Projektet går endast att genomföra med minst 2 klasser. Vi rekommenderar att en hel årskurs är med i projektet. Exempelvis 2-3 klasser. 

En aktivitet på Kulan är för 1 klass. Boka 1 aktivitet per klass. 1 aktivitet innehåller 6 dans och filmworkshops. 

Målgrupp: Årskurs 3-9

I aktiviteten ingår: handledning för lärare, 6 workshops per klass á 1 h fördelat över tre dagar. Varav sista workshopsen filmar elevernas egna danser framför green screen. Produktion av en gemensam dansfilm. Teknik och utrustning.

Skolan tiillhandahåller lokal.

Förutom temtat hållbarhet (klimat, biologisk mångfald, miljö) får eleverna arbeta konstnärligt undersökande: 

Hur förändras en sekvens om den dansas som när- eller helbild?

Kan man göra en dans av olika ord?

Vad händer om en rörelse vänds baklänges?

Länk till WWFs hemsida för lärare

https://www.wwf.se/utbildning/larare/

Projektet finns beskrivet i WWFs lärarhandledning “Kultur på hållbar väg” som finns att laddas ner utan kostnad från WWFs hemsida.

https://www.wwf.se/dokument/larande-pa-hallbar-vag-2019/

Pris och praktisk information

Pris per aktivitet:
Ordinarie pris 30 000 kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Spelyta:
6x6 meter
Takhöjd:
2,5 meter
Mörkläggning:
Lokalen behöver inte mörkläggas.

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.