Barn i en kroppspyramid
© Cirkör/Christina Simpson

Cirkusworkshops

 • Cirkus Cirkör
 • 90 minuter
 • Från förskoleklass till gymnasiet
 • Cirkus

Erbjuds från  till 

ALLA KAN TRÄNA CIRKUS!

Cirkus är en konstform som bygger på mötet mellan olika uttrycksätt. Utgångspunkten är människors behov av att testa sin förmågas gränser. Att delta i en cirkusworkshop är en möjlighet att våga mer än man vågar och i och med det växa som människa. Alla kan göra cirkus och alla får vara med oavsett bakgrund, erfarenhet och utifrån sin egen förutsättning. Det är en inställning hos våra pedagoger och ligger i cirkusens själ. Alla behövs och alla typer av kroppar kan göra cirkus tillsammans oavsett språk.

Utgångspunkter i alla våra cirkusworkshops handlar om värdegrundsskapande arbete. Cirkusen kräver ett förhållande till följande sju dimensioner: allt är möjligt, misslyckande, balans, tillit, samarbete, närvaro, hängivenhet. Dessa dimensioner kopplar vi till olika cirkusdiscipliner. Vi kommer med utrustning och eleverna får prova en bredd av discipliner: luft, akrobatik, jonglering, balans. Den snabba rastlösa får utlopp för sin energi i akrobatiken, den blygare koncentrerade kan dyka in i jongleringens matematik och den kicksökande eller poetiska utmanas i luftakrobatiken. När eleverna får pröva, öva och lyckas stärks deras självförtroende och självkänsla. Vår erfarenhet är att det dom blir mest tagna och överraskade över efter workshopen är att allt faktiskt är möjligt – utifrån sina egna förutsättningar.

En heldag med workshops innebär att vi kan möta tre klasser under en dag med max 30 elever per pass.

 • Antal workshop-pass per dag: 3
 • Spellängd: 75-90 minuter per pass
 • Max antal barn/elever: 30 elever per pass (dvs 90 elever per dag)

Tillgänglighet

Tre cirkuspedagoger besöker skolan. För anpassad grundskola eller för grupper med elever med särskilda behov har vi ett lägre deltagarantal, då gäller max 15 elever per pass (5 elever per pedagog). Passets längd anpassas till eleverna. Vi stämmer även av särskilda behov och elevernas förutsättningar inför besöket. Personal från skolan som känner eleverna väl ska vara med när de deltar i cirkusworkshops. Vi har ingen musik eller speciellt ljus under våra workshops utan använder oss av den allmänbelysning som finns i lokalen.

Praktisk information

Pris per aktivitet:
7 800 kr med Kulanpremien
Pris med Kulanpremien 15 600 kr
Pris för ytterligare en aktivitet samma dag och plats:
kr med Kulanpremien
Ordinarie pris kr
Moms kan tillkomma
Max antal barn/elever:
30 st
Spelyta:
10x10 meter
Mörkläggning:
Föreställningen behöver inte kunna mörkläggas.

Så här bokar du en kulturaktivitet med Kulanpremien

 1. Anmäl dig som användare om du är ny på Kulan

  E-post: kulan@edu.stockholm.se

  Om Kulanpremien

 2. Kontakta Cirkus Cirkör för bokning

  E-post: pedagogiskaprogram@cirkor.se

  Telefon: 08-555 537 34

 3. Registrera din bokning för Kulanpremien

  Registrera Kulanpremien

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.