Ungdom framför graffiti. Foto
© Athina Strataki

Athina Strataki: Fotografera varandra

Erbjuds från  till 

I denna inspirerande workshop utvecklar du ditt bildberättande genom nytänkande och improvisation.Vi fokuserar på känsla, nyfikenhet och skaparlust.

Fotografera varandra – den kreativa processen

I denna inspirerande workshop utvecklar du ditt bildberättande genom nytänkande och improvisation. Här lägger vi fokus på känsla, nyfikenhet och skaparlust. Du blir mer bekväm i att omsätta uppgifter, idéer och erfarenheter till en visuell gestaltning då tilliten och lusten till den kreativa processen bejakas och du ökar även din förståelse för hur du kan analysera och tolka bilder.

Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Fotografera varandra – den kreativa processen HÄR.  

Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 180 minuter.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Bra fotografi handlar om att våga göra bilden till sin egen. Det är det viktiga utgångsläget. Sedan kommer mottagaren göra bilden till sin, också. En bild är alltid en förlängning av dig själv, på ett eller annat sätt. Både ur ett avsändarperspektiv och ett mottagarperspektiv.
Vår kreativitet är kopplad till minnet och förmågan att pussla med olika bitar av kunskap i hjärnan. Det handlar mycket om att finna nya kombinationer med kunskaper och resurser vi redan har så det är viktigt att träna sitt minne för att bättre ta till vara på sina idéer. I synnerhet då vi lever i ett samhälle där vi inte behöver minnas därför att allt vi behöver veta går att googla fram. Kreativiteten går, som så mycket annat, att träna upp. Det kan vi bland annat göra genom att tänka nya tankar. Varje gång vi tänker en helt ny tanke skapas nya kopplingar i hjärnan. Det gör att nätverket av möjliga tankar byggs ut.
Ett kreativt förhållningssätt handlar om att vara nyfiken, ställa frågor, aktivt leta efter lösningar, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar.
När vi väl tänker nytt sätter det igång hjärnans belöningssystem. Vi mår helt enkelt bra av att tänka kreativt.

Vi börjar med att reflektera kring begreppen kreativitet, föreställningar och konventioner, sanning, ”irrationella bilder”, humor och allvar – i kontexten visuell kommunikation och fotografi.
Eleverna får ett fiktivt uppdrag där interaktion och kommunikation står i fokus. Vi arbetar i små grupper där de börjar med att intervjua varandra för att sedan tillsammans hitta gemensamma bildlösningar för hur de kan porträttera varandra. De kreerar tillsammans och växlar i rollerna mellan den som porträtterar och den som porträtteras. Här tränas, förutom visuell kommunikation, även samarbete, kreativitet, tillit, intuition, flexibilitet och lyhördhet.
Tanken är nödvändigtvis inte att de ska illustrera i bild vad någon annan berättat om sig själv, men det kan hjälpa dem att få idéer och framför allt öppna upp ett flöde.
De tar hjälp av omgivningen och den rekvisita som finns att tillgå, såväl inomhus som utomhus. Vi tittar senare på bilderna de har skapat och har gemensamma samtal kring dessa.

Tillgång till stolar och bord är önskvärt när vi har genomgång och samtal kring bilderna. Eventuellt även tv-skärm eller projektor, men det är inget krav.

Vi använder kamerorna i elevernas smartphones eller iPads. Jag pratar gärna ihop mig med dig som lärare så att vi hittar det bästa sättet att arbeta på. Workshopen går utmärkt att anpassa till olika åldrar och behov. Ha gärna kläder för väder då tanken är att även kunna använda oss av utomhusmiljön i närområdet.

Praktisk information

Speltillfällen:
Under perioden

kan vi besöka er.
Spellängd:
180 minuter
Scen:
/
Max antal barn/elever:
30
Antal platser för vuxna:
2
Elkrav:
0
Mörkläggning:
Nej
Bärhjälp:
Nej

Pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan.