Kulturaktiviteter under höstterminen

Många har frågor med anledning av regeringens besked den 16 november om ytterligare restriktioner. Det är beställaren av en kulturaktivitet som tillsammans med kulturaktören avgör om aktiviteten kan genomföras eller inte.

Vad gäller för inbokade kulturaktiviteter i höst? 

För aktiviteter som har bokats in via stadens erbjudande om kostnadsfria kulturaktiviteter (Kulanfonden) eller inom ramen för det ordinarie subventionssystemet (Kulanpremien) gäller följande:

Frågan om en kulturaktivitet kan genomföras eller inte avgörs i samråd mellan beställaren (skola, förskola eller annan arrangör) och kulturaktören.

Aktiviteter på kulturaktörers egen scen eller gästspelsscen

  • Kulturaktören avgör om det är möjligt att genomföra kulturaktiviteten utifrån sina förutsättningar och rådande rekommendationer.
  • Ersättning betalas ut även om aktiviteten måste ställas in eller om aktiviteten avbokas av den förskola eller skola som har bokat.

Aktiviteter på skolor och förskolor

  • Den som har beställt en kulturaktivitet som äger rum på en skola eller förskola betraktas som arrangör. Arrangören avgör om det är möjligt att genomföra kulturaktiviteten utifrån sina förutsättningar och rådande rekommendationer.
  • Kulturaktören avgör om det är möjligt att genomföra kulturaktiviteten utifrån sina förutsättningar och rådande rekommendationer.
  • Ersättning betalas ut även om aktiviteten måste ställas in.

Aktiviteter på andra platser 

  • Den som har beställt en kulturaktivitet som äger rum på till exempel en fritids- eller ungdomsgård, parklek eller öppen förskola betraktas som arrangör. Arrangören avgör om det är möjligt att genomföra kulturaktiviteten utifrån sina förutsättningar och rådande rekommendationer.
  • Kulturaktören avgör om det är möjligt att genomföra kulturaktiviteten utifrån sina förutsättningar och rådande rekommendationer.
  • Ersättning betalas ut även om aktiviteten måste ställas in.

Vad händer om vi väljer att avboka eller ställa in? 

Om beställaren (skola, förskola eller annan arrangör) och kulturaktören i samråd väljer att ställa in kommer ersättning att betalas ut till kulturaktören.

Det är önskvärt att skolor/förskolor tillsammans med kulturaktören försöker hitta ett datum för att genomföra kulturaktiviteten längre fram när restriktionerna har lättat. 

Skolor och förskolor som avbokar behöver meddela det till kulturaktören. 

Kulturaktören behöver meddela avbokningar till Kulan.  

Ta hand om varandra under pandemin. Coronaanpassade kulturaktiviteter. 

Uppdaterad