Kolla kultur 2021

Kompetensutveckling och inspiration! Kulturupplevelser varvat med goda exempel, föreläsningar, samtal och workshops.

Alla som arbetar i Stockholm är varmt välkomna – lärare, skolbibliotekarier, fritidspedagoger, elevhälsa och skolledare. Vi erbjuder tre datum med olika program för att du ska kunna välja det innehåll som känns mest relevant för dig. Helt kostnadsfritt.

 • 22 november

  Förskoleklass och lågstadiet

  Kultur som lockar fram elevernas fantasi och kreativitet. Upplevelser som är språkutvecklande och stärker det sociala samspelet i klassen. Utdrag från föreställningar som rör elevers existentiella frågor och hur du kan tänka innan du närmar dig ämnet.

 • Foto från en teaterföreställning. I bakgrunden en blå fond och framför den går en mycket påpälsad flicka med huvudet nerböjt.

  15 november

  Mellanstadiet

  Kroppen känns annorlunda, ska det kännas så här? Förslag på kulturupplevelser och hur du kan resonera med eleverna om pirret. Du får även ta del av scenkonst och samtal som inte väjer för stora och svåra frågor och som utgår från barnens perspektiv.

 • En kvinna klättrar på en mans axlar.

  8 november

  Högstadiet och gymnasiet

  Kultur är en bra ingång för att arbeta med svåra, spännande och känsliga ämnen som exempelvis det nya kunskapsområdet, sexualitet, samtycke och relationer. Du kommer ha roligt, bli berörd och inspirerad att använda kultur i undervisningen.

 • Pantomimteatern, Lust. illustratör Kajsa Reicke

  Pedagogiskt material

  Kulans tema: Sexualitet, samtycke och relationer

  Om du vill fördjupa dig i ett av årets temaområden finns mer material på denna temasida.

 • Historien om Bodri. Illustratör Stina Wirsen

  Pedagogiskt material

  Kulans tema: Svåra frågor

  Om du vill fördjupa dig i ett av årets temaområden finns mer material på denna temasida.