De jag egentligen är, Unga Klara

Kurs: Fördjupa kulturupplevelsen i klassrummet

Unga Klara erbjuder i samarbete med Kulan en kostnadsfri digital fortbildning för pedagoger i Stockholm: två kurstillfällen och en teaterföreställning i mars.

Kursupplägg

Genom den här fortbildningen vill vi ge dig som arbetar som pedagog olika ingångar och verktyg som du kan använda dig av när du pratar och analyserar scenkonst tillsammans med dina elevgrupper.

Fortbildningen är uppdelad på två tillfällen och du är med vid bägge. Mellan tillfälle ett och två ser du antingen filmatiseringen av De kommer att drunkna i sina mödrars tårar eller De jag egentligen är via en streamingtjänst.

Del 1: Vadå konst? 

Dramaturgen Anna Berg föreläser om konstbegreppet och hur skolan på olika sätt kan ta sig an en konstnärlig upplevelse, varvat med samtal och egna tolkningar.

När kan något kallas konst och vad ska vi ha den till? Hur matchar teaterbesöket skolans styrdokument och hur kan vi eftersamtala om en föreställning utan att förlora den individuella upplevelsen? Vi prövar tillsammans en analysmodell, en enkel guide för eftersamtal i klassrummet.

Del 2: Konstupplevelse – och sen då?

Anna Berg håller i ett gemensamt analyssamtal om föreställningen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Vad gav föreställningen just dig? Anna berättar och visar en modell för eftersamtal och ger exempel hur den kan byggas om till workshops – mindre snack och mer verkstad!

Vi avslutar med samtal om konkreta möjligheter, styrkor och svårigheter när skola och scenkonst ska mötas.

Teaterupplevelse

Mellan kurstillfälle ett och två ser du antingen filmatiseringen av De kommer att drunkna i sina mödrars tårar eller De jag egentligen är via streamingtjänst.

Foto från en föreställning, en ung kvinna sträcker ut sina armar och lutar sig bakåt
De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, Unga Klara

Bokning och information

Plats: digitalt via Zoom
Pris: utan kostnad
Antal deltagare: begränsat till 30
Datum:
Första kurstillfället, den 3 mars kl. 17.00-20.00
Andra kurstillfället, den 16 mars kl. 17.00-20.00

Anmäl dig till kurs: bokning@ungaklara.se
Information: Julian Vigil på Unga Klara. julian@ungaklara.se

Uppdaterad