Generösare Kulanpremie ger lägre pris på kulturaktiviteter

Nu öppnar möjligheten att boka kulturaktiviteter med en Kulanpremie på 80 procent. Det innebär att skolor och förskolor i Stockholms stad bara står för 20 procent av kostnaden.

Kulanpremien utökas tillfälligt till 80 procent

Under coronapandemin behöver kulturaktiviteter genomföras i grupper med färre antal barn och elever. Det innebär att skolors och förskolors kostnad ökar kraftigt jämfört med ett vanligt år, då fler barn och elever hade kunnat ta del av aktiviteten samtidigt.

För att underlätta för skolor och förskolor att fortsätta med kulturaktiviteter på ett säkert sätt gör staden en satsning där Kulanpremien blir mer generös.

Kulanpremien är 80 procent av aktivitetens pris under 2021. Det innebär att stadens skolor och förskolor bara behöver stå för 20 procent av kostnaden. Detta gäller för de aktiviteter som ingår i Kulanpremiens utbud.

Kulturaktiviteterna

  • ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • ska äga rum under perioden 1 maj till 31 december.

Den utökade Kulanpremien börjar gälla från och med den 1 maj och gäller så länge det finns medel kvar.

Du som har bokat en aktivitet behöver registrera den här på Kulan senast den 31 maj. Kontakta Kulans support på kulan@edu.stockholm.se om du behöver hjälp. 

Därefter gör vi en avstämning för att få överblick på bokningsläget inför höstterminen. 

Aktiviteter som omfattas av erbjudandet

Vem kan ta del av den generösare Kulanpremien?

Alla skolor och förskolor i Stockholms stad kan nyttja Kulanpremien för att få ett lägre pris på kulturaktiviteter. Premien gäller både kommunala och fristående verksamheter.

Så här tar du del av Kulanpremien

Finns det några begränsningar?

För att barn i alla åldrar och i stadens samtliga stadsdelar ska få möjlighet att ta del av erbjudandet är inriktningen för dig som bokar en kulturaktivitet per barn/elev och termin.

Föreställningar på kulturaktörers egna scener eller gästspelsscener

Skolor och förskolor har möjlighet att abonnera en föreställning för den egna klassen eller barngruppen. Kulturaktören fastställer skolans eller förskolans pris som kan vara antingen

  • ett biljettpris på minst 25 kronor per barn eller
  • ett fast pris för hela gruppen som motsvarar 20 procent av kulturaktörens pris för abonnerad föreställning.

När du ska registrera en bokning av en abonnerad föreställning på Kulans webbplats ska du välja Uppsökande. Kontakta supporten på kulan@edu.stockholm.se om du behöver hjälp.

Vad händer med redan inplanerade och registrerade bokningar?

Bokningar från och med 1 maj som redan har registrerats kan ändras från 50 procent till 80 procent Kulanpremie under förutsättning att både kulturaktör och beställare är överens om detta, och att det finns medel kvar. Kontakta supporten på kulan@edu.stockholm.se senast den 31 maj.  

Hur säkerställer vi att kulturaktiviteterna inte bidrar till smittspridning?

Alla kulturaktiviteter ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

En kulturaktivitet som äger rum inom ramen för förskolans och skolans utbildning, och inte är öppen för allmänheten, räknas inte som en allmän sammankomst.

Skolor, förskolor och kulturaktörer har alla ansvar för att förebygga smittspridning genom att genomföra kulturaktiviteter på ett sådant sätt att trängsel undviks och att alla kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

Begränsningar för fritids- och kulturverksamhet, Länsstyrelsen i Stockholms webbplats

Uppdaterad