elever i en konstinstallation
En sinnlig upplevelse med Kollaborativet.Foto: Meike Deppert

Inkluderande scenkonst för alla

En inspirationsdag om kultur för barn och unga med funktionsnedsättning, för programarrangörer, skolledare, tjänstepersoner, politiker och kulturaktörer.

Vilken kunskap behövs för att kulturupplevelser ska kunna nå alla barn? Hur kan inkluderande arbetssätt bidra till konstartsutveckling och förnyelse?

Välkommen till en förmiddag om scenkonstupplevelser skapade för och tillsammans med barn och unga oavsett funktion och förmåga.

Målgrupp: Arrangörer av kultur för barn och unga, skolledare, tjänstepersoner, politiker, kulturaktörer och andra intresserade.

Tid: Fredag 9 juni 2023 09.00-12.15

Plats: Telefonfabriken, Tellusgången 26 Hägersten, Stockholm

Anmälan har stängt.

Inspirationsdagen är kostnadsfri och arrangeras av Region Stockholm och Stockholms stad, i samarbete med Fritt Spelrum, Kollaborativet och Scen:se/Folkteatern Gävleborg.

Program

Förmiddag

 

9.00-10.10 Presentation och inspiration

Hur kan en konstnärlig process se ut? Hur kan arbetssätt utvecklas så att målgruppen involveras utifrån just sina förutsättningar och förmågor? Vilka värden skapas och synliggörs i processer och upplevelser som inkludera fler?

Fritt Spelrum, Scen:se och Kollaborativet berättar om sina olika sätt att arbeta med scenkonstupplevelser som skapas för och tillsammans med barn och unga med funktionsnedsättning.

10.10-10.30 Paus med kaffe & macka

10.30-12.15 Fördjupande perspektiv och dialog

  • Ett samtal om möjligheter och utmaningar i att ta del av konstupplevelser utifrån ett anhörigperspektiv, mellan Anna Pella, Lotta Frecon och Eva von Hofsten.
  • ”En sinnlig revolution” med Jonna Bornemark, filosof, författare och professor.
  • Avslutande panelsamtal med samtliga medverkade under dagen och frågestund med publiken. Moderator: Anna Thelin.

Medverkande under dagen

Fritt Spelrum är baserade i Stockholm och skapar möjligheter för barn inom anpassad skola att musicera. Fritt Spelrum vill vidga uppfattningen om barnens förmåga att själva skapa, och vill låta barnen ta plats i de finaste konsertrummen och på de bästa scenerna. Initiativtagare till Fritt Spelrum är musikern Lucy Rugman som arbetat länge med liknande projekt i Storbritannien. Hennes metod sätter barnens kreativitet i centrum och ger dem möjlighet att uppleva sammanhang och gemenskap i samklang med professionella musiker.
Lucy Rugmans webbsida.

Kollaborativet är ett Malmöbaserat scenkonstkollektiv som arbetar i gränssnittet mellan dans, performance, bild- och installationskonst. Gruppen har en integrerad dialog och samverkan med ett flertal forskare och teoretiker som följer processerna. De arbetar kontinuerligt i medskapande processer för att söka nya former för en mer inkluderande scenkonst, tillsammans med barn och unga med funktionsnedsättning. Uttrycket är taktilt, auditivt och visuellt.
Kollaborativets webbsida.

Scen:se är sedan 2021 en verksamhet inom Folkteatern Gävleborg och påbörjades som ett projekt redan 2017. Inom projektet har teaterproduktionerna Stranden och Shakespeares Hjärtslag producerats, som turnerat nationellt med Riksteatern Barn & Unga, samt konstutställningen Sinnerligt, som visats på muséer och kulturhus i flera städer. Ett stort antal utbildningar har också genomförts för pedagoger inom anpassad skola, kring estetiska läroprocesser/drama utifrån den metodik som Scen:se tagit fram.

Under Bibu 2022 arrangerade Scen:se Temaspår Funktion inom festivalprogrammet. Syftet var att inspirera kollegor i Scenkonst-Sverige att konstnärligt vilja och våga möta publik inom den anpassade grundskolans ämnesområden och anpassade gymnasieskolans individuella program.
Om Scen:se på Folkteatern Gävleborgs webbsida.

Jonna Bornemark är filosof, författare och professor vid Centrum för praktisk forskning vid Södertörns högskola. Bornemark har skrivit flera uppmärksammade böcker såsom Det omätbaras renässans (2018), Horisonten finns alltid kvar (2020) och Jag är himmel och hav: en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser (2022).

Anna Pella är författare, journalist och föreläsare. Hon har nyligen kommit ut med boken Väntesorg, en fristående uppföljare till När du ler stannar tiden, där hon berättar om hur det är att bli förälder till ett barn med en svår hjärnskada. Anna Pellas egen familj är även förlaga till barnboksserien Funkisfamiljen.

Lotta Frecon arbetar som pedagog och projektledare. Hennes äldsta dotter Vilma föddes 2007 och bär på den sällsynta diagnosen Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLO) som i hennes fall lett till en svår flerfunktionsnedsättning.

Uppdaterad