Informationsträff om Skapande skola

Du får veta vad som gäller för läsåret 2022-23 och hur du hittar kulturaktörer och aktiviteter på Kulan för Skapande skola-projekt.

Grattis alla skolor som fått bidrag från Kulturrådet till Skapande skola-projekt. Skapande skola-insatser är utvecklande och roliga för eleverna och du som pedagog får tips och inspiration på hur du kan variera undervisningen. 

  • Elisabeth Söder, handläggare på Medioteket, utbildningsförvaltningen, presenterar ett utbud av aktiviteter och aktörer på Kulan som passar för Skapande skola-projekt. Elisabeth är ansvarig för kulturombudsnätverket och deltar i referensgruppen för Kulans utbud.
  • Lorentz Brinch, lärare på Långbrodalsskolan, berättar hur han arbetar för att intressera kollegor att arbeta med Skapande skola.

Datum: Tisdagen den 13 september.
Tid: Klockan 16.00-18.00.
Lätt förtäring serveras från klockan 16.00, programmet börjar klockan 16.30.

Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, 5 trappor, Liljeholmen

Anmäl dig till informationsträff om Skapande skola

Uppdaterad