De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Unga Klara. Foto: Mats Bäcker

Scenkonst i undervisningen

Följ läraren Katarina Lycken Rüter från Anna Whitlocks gymnasium i samtal om teater i undervisningen. I fyra filmer pratar hon med kollegor, skådespelare, regissörer och elever. Du får förslag på samtalsmodeller och upplägg som berikar elevernas teaterupplevelse.

Konsten kan ge de svåra frågorna en arena

Det finns många mycket goda skäl att ta del av kultur som en del av skolarbetet. Ett av dessa är att konst skapar förutsättningar för att tänka kring och samtala om också riktigt svåra ämnen och sammanhang. I den här filmen samtalar Katarina Lycken Rüter och hennes kollega Anna Lindberg med skådespelarna Gustav Deinhoff, Astrid Kakuli och Rita Lemivaara från Unga Klara om hur kultur kan vara en möjlighet för att närma sig svåra frågor. Filmen är 8 minuter.

Tunga ämnen, Unga Klara, Google Drive

Hur kan man prata om kulturupplevelser?

Katarina Lycken Rüter och Anna Lindberg pratar med delar av ensemblen från Unga Klara om olika modeller för att samtala om scenkonst. Filmen är 6 minuter.

Samtal om kulturupplevelser, Unga Klara, Google Drive

Modell för att bearbeta scenkonst

Katarina såg teaterföreställningen "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar" med sina gymnasieelever. På grund av pandemin såg de den digitalt. Teaterföreställningen ger förutsättningar för att närma sig riktigt svåra frågor om den tid och det samhälle vi lever i.

I filmen får du följa Katarina och hennes elever i arbetet med att bearbeta föreställningen under lektionstid. Hon har en modell för samtal som går att tillämpa på all scenkonst och som inte kräver att du sett föreställningen innan eleverna.

Lektionen inleds med att eleverna får dra sig till minnes om vad de minns från föreställningen. Samtalet i klassrummet kan ju i sämsta fall vara flera veckor efter det att de sett föreställningen. Eleverna får individuellt och gemensamt fundera på en modell inspirerad av Aidan Chambers:

  • Vilka detaljer minns de?
  • Vad gillade de och ogillade i föreställningen?
  • Frågor om gestaltning och berättelse?

Med gemensamt arbete blir det lättare att se mönster och tema i föreställningen.

Därefter gör de gemensamt en tidslinje för att kunna lista nyckelscener. De resonerar hur nyckelscenerna hänger ihop med intrigbygget. Ett arbete som underlättar för elever i föreställningar där berättandet är kronologiskt uppbrutet. Filmen är 14 minuter.

Bearbeta scenkonst i klassrummet, Google Drive

Finns det fördelar med digital kultur?

Finns det några lärdomar vi kan ta med oss efter pandemin med nästan två år med digital kultur? Kommer digital kultur även i fortsättningen vara ett om inte fullgott men ett komplement till kultur i undervisningen? 

I filmen berättar Katarina och hennes kollega Anna Lindberg om hur de på  olika sätt tog sig an den digitala föreställningen. Skådespelarna Gustav Deinhoff, Astrid Kakuli och Rita Lemivaara från Unga Klara berättar hur det kändes att spela utan publik och vad de tar med sig för positiva erfarenheter från den påtvingade digitaliseringen. Filmen är 13 minuter.

Digital kultur, Unga Klara, Google Drive

Katarina Lycken Rüter, lärare på Anna Whitlocks gymnasium.

Uppdaterad