Dansföreställningen Livslinjer, koreograf Christina Tingskog

Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

Prata om dansupplevelsen i klassrummet

Måste jag kunna danstermer? Måste jag förstå allt som utspelade sig på scenen? Hur pratar jag om en föreställning som inte har en tydlig handling på samma sätt som en teaterföreställning, en föreställning där upplevelsen är mer i fokus än förståelsen?

Här är Scenkonst Sörmlands förslag på samtalsmodell.

Innan förställningen

Förbered eleverna på vad de ska se: titel, tema, vilken/vilka konstformer de kommer att möta och föreställningens längd.

Efter föreställningen

Undvik direkta värderingsfrågor, alltså om föreställningen var bra eller dålig. Att våga lita på sin egen upplevelse är viktigt.

Fyra frågor att börja med:

 • Vad minns ni från föreställningen?
 • Kommer ni ihåg någon rörelse?
 • Fick ni några associationer, tänkte ni på något särskilt?
 • Fick ni någon speciell känsla?

Mer att prata om

Kropp

 • Hur många dansare var med?
 • Hur många var män/kvinnor?
 • Föreställde de personer, djur eller till exempel former/skulpturer?
 • Fanns det andra personer i föreställningen; musiker, skådespelare, tekniker?
 • Dansade de tillsammans eller var för sig?
 • Vad hade de för kostym – vanliga kläder, fantasikostymer?

Rörelse

 • Vilken typ av dans var det – till exempel klassisk balett, streetdans, nutida dans, folkdans (från Sverige eller någon annanstans), sällskapsdans, mim?
 • Hur rörde de sig – stort/litet, snabbt/långsamt, mjukt/hårt, tungt/lätt?
 • Kände ni igen någon rörelse?
 • Kom samma rörelse igen flera gånger?

Ljud och musik

 • Fanns det musik i föreställningen?
 • Vilken typ av musik?
 • Levande eller inspelad musik?
 • Var musiken viktig? Betydde den någonting?
 • Var det andra ljudeffekter?
 • Hördes ljud från dansarna och deras kroppar, exempelvis andning, stamp i golvet?

Rum

 • Hur såg rummet ut? Fanns scenografi och rekvisita?
 • Föreställer det en låtsasvärld eller en verklig värld?
 • Hur ser ljuset ut – är det viktigt, skapas stämningar med ljuset?
 • Hur var publiken placerad – nära/långt bort, runt om, såg publiken varandra?

Stort tack Annette Taranto Fuller på Scenkonst Sörmland för att Kulan fick använda er samtalsmodell!

Djupdyk i föreställningen

Vill du och dina elever fortsätta att samtala om dansföreställningen? Dramaturgen Anna Berg ger i boken "Prata scenkonst" förslag på frågor som får elever att tolka och göra egna reflektioner.

Tolka föreställningen

 • Varför var det just den scenografin?
 • Varför rörde sig dansarna med det kroppsspråket/tempot?
 • Vad betydde färgen, musiken, scenografin?
 • Såg ni några tecken som hänger ihop, några som gjorde er förvirrade?
 • Hängde dansarnas kläder ihop med hur de uttryckte sig… Om inte vad fick det för konsekvenser?

Fria associationer och reflektera

 • Vad betyder det för just mig? Igenkänning, ställningstagande, associationer, minnen, känslor och åsikter.
 • Med vilken känsla lämnade ni föreställningen?
 • Om ni var regissör, scenograf, koreograf, skulle ni ha ändrat på något?
 • Finns det någon moral, filosofisk fråga som genomsyrar föreställningen?
 • Kan det finnas något bakomliggande syfte med att sätta upp föreställningen?

Seminarium för pedagoger

Danskonsulenterna Camilla Luterkort och Åsa Fagerlund erbjuder seminarium med samtal om dans för en personalgrupp förskollärare och eller lärare i Stockholms stad och län. Seminariet är kostnadsfritt i Stockholmsregionen.
Prata dans och cirkus, Region Stockholms webbplats

Uppdaterad