Hitta pedagogiskt material

Här hittar du metoder för att samtala om en kulturupplevelse, tips på lektionsupplägg från pedagoger och annat material som gör det enkelt att arbeta med kultur i skolan. Kulturaktörernas handledningar hittar du under respektive aktivitet.

Ett fel inträffade, vänligen försök igen senare

Sökresultat

36 träffar

 • En kvinna tecknar serier. Hon tecknar mot en glasdörr eftersom hon saknar ljubordsdörr som att alterma

  Årskurs 3–gymnasiet

  Skrivuppgift i serieform

  Serietecknare Malin Billers bästa knep och tips för att komma i gång att teckna serier med elever.

 • Förskoleklass–årskurs 8

  Bygg berättelsen med bild och text

  För många elever är det visuella det starkaste sinnet. Det hjälper dem att fokusera och underlättar för arbetsminnet. Här får du tips på övningar som steg för steg hjälper eleverna att bearbeta texten som de läser eller ska skriva.

 • Foto av en författare som står fram för en skrivtavla i ett klassrum

  Årskurs 4–gymnasiet

  Författarskola med Magnus Ljunggren

  Magnus Ljunggren berättar om hantverket bakom att skriva en bok, idésamlandet, grovarbetet och förädlandet.

 • Foto, en upplagen bok med Shakespeares samlade verk

  Årskurs 6–gymnasiet

  Språkutvecklande klassikerprojekt

  Konkreta tips och lektionsupplägg som gör elever nyfikna på att lära sig mer om Shakespeare och hans dramer.

 • Två kvinnor spelar musik med genom upp och nedvända glas som hänger på en tråd

  Förskola–gymnasiet

  Musik, ett redskap i skolämnen och värdegrundsarbete

  Musikaliska ingångar till skolämnen och värdegrundsarbete för att skapa glädje, inkluderingsarbete och stimulera lärandet.

 • elev fotar en fotoutställning

  Årskurs 3–9

  Språkutvecklande fotoprojekt i Skapande skola

  Åtta klasser har deltagit i projektet "Bredäng i mitt hjärta". Eleverna har använt mobiltelefonen som redskap för att berätta om sig själva och sin relation till Bredäng. Projektet avslutades med en fotoutställning.

 • man klädd väst och fluga med keps på huvudet blåser stor såpbubbla

  Förskola–gymnasium

  Cirkus i undervisningen

  Tips på hur olika cirkusdiscipliner som akrobatik, jonglering och clowneri med fördel kan användas i ämnen och teman.

 • Boksamtal i en mellanstadieklass, författaren är på besök och en elev räcker upp handen för att ställa en fråga

  Årskurs 3–9

  För- och efterarbete av läsupplevelse

  Samtal om böcker berikar läsningen. Det är spännande att höra hur andra uppfattat boken och vad de har reagerat på. Boksamtal är också ett sätt att synliggöra hur vi kan prata om vår läsupplevelse.

 • Tre personer dansar

  Årskurs 1–gymnasiet

  Bearbeta en dansupplevelse i klassrummet

  Tycker du att det är svårt att prata om en dansupplevelse med eleverna? Här får du förslag på frågor som kan fungera som vägledning och ingång till en diskussion.

 • Ett foto på en grafittimålning på en vägg. Motivet är en en bankomat med klor som fångar in en liten flicka som en bankomat kommer ut med en hand och fångar en liten flickavGrafttimålning av Banksy

  Årskurs 4–gymnasiet

  Uppleva konst med elever

  Att titta på konst och prata tillsammans om det man ser är enkelt och ett roligt sätt att närma sig konsten. Att sätta ord på vad man ser i en bild är att lära sig se och tolka. Att ställa frågor, som man kanske inte alltid har ett svar på, kan vara en bra start på ett spännande samtal.

 • En interiörscen från ett herrgårdskök, två finklädda kvinnor och en betjänt

  Årskurs 7–gymnasiet

  Arbeta med dramatik

  Författaren och dramatikern Mats Wahl ger förslag på lektionsupplägg och övningar. Fröken Julie är fortfarande ett av de mest spännande dramer man kan se och en av de mest spelade i världen.

 • En föresläsare står framför en whitboard och berättar om den dramaturgiska kurvan som syns bakom henne

  Årskurs 4–gymnasiet

  Skriva dramatik

  Vad kännetecknar de tre akterna i en föreställning? Hur kan en berättelse bli fängslande? Tips på skrivuppgifter, alltifrån skrivprocessen till person- och miljöbeskrivningar.

 • En flicka i förskoleåldern tittar i en spegel för att upptäcka rummet från ett annat perspektiv

  Förskola–årskurs 2

  Utforska rummets ljus, ljud och rymd

  Vi bor någonstans och vi är i arkitektur när vi är inomhus eller rör oss i staden. Arkitektur är också en känsla som skapas med hjälp av ljus, ljud, material och rymd. Ett bra sätt att lära sig mer är att utforska rum.

 • Foto av en dramaövning. Du ser elever som står mitt emot varandra och håller upp upp armarna som ett tak medan en elev går under taket

  Alla årskurser

  Att förbättra klassrumsklimatet

  Förslag på övningar med syfte att förbättra kommunikation och samarbete i klassen. De flesta övningar illustreras med bilder eller filmer. Bilder som förtydligar uppgiften eller där du ser hur ledaren introducerar och leder övningen.

 • En man sitter på en stol och ser på en kvinna mittemot som tittar ner i golvet.

  Årskurs 4–gymnasiet

  Bearbeta kulturupplevelser i klassrummet

  Tycker du att det är svårt att hålla fördjupande samtal med dina elever efter att ni varit på en föreställning? Här får du ta del av en modell som kan underlätta samtalet.