© Lars Clason

Teater Tummeliten

Teater Tummeliten spelar interaktiva dockteaterföreställningar för barn 2 - 6 år i vuxnas sällskap.

Teater Tummeliten startades 1986 av Agneta Malmén Danielsson som är dramapedagog samt röst- och talpedagog. I föreställningarna som är en kombination av dockteater och dramalek får barnen delta interaktivt, sjunga sånger och upprepa rim och ramsor. Genom barnens aktiva medverkan ökar förståelsen och språkutvecklingen främjas. De klassiska och välkända sagorna är uppskattade av såväl barn som vuxna. Föreställningarna rekommenderas för barn mellan 2-6 år, men kan spelas för samtliga barn på förskolan enligt överenskommelse. Skapande skola för barn i förskoleklass - årskurs 1. Föreställningen spelas med stora färggranna dockor med rim, grammatik, matematik och geometriska former.