Två leende ungdomar sitter på kanten av en pool
© BabyTeeth, Triart Film

Skolbio Stockholm

Skolbio Stockholm erbjuder varje termin ett skolbioprogram med visningar av aktuell barn- och ungdomsfilm på biografer i Stockholms stad.

Senarelagt skolbioprogram på grund av pandemin!
När situationen med Covid-19 och smittspridningen förändras till det bättre kommer vi att publicera ett skolbioprogram med visningar på biografer över hela staden.

Visningarna kommer följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens direktiv för att reducera smittspridning.

Vårens utbud
Vårens skolbioprogram innehåller aktuella filmer från världens alla hörn med teman såsom identitet, värdegrund, klimat, globala mål och framtidstro.

Filmerna är handplockade för barn och ungdomar i alla åldrar. Urvalet är gjort utifrån kvalitet, tematik och läroplanen så att du kan arbeta pedagogiskt med skolbiobesöket som utgångspunkt.

Filmhandledningar ingår när du bokar skolbio.

Lärare vid fristående skolor i Stockholm har möjlighet att boka platser till ordinarie visningar en månad innan varje föreställning.

Bokning
Se rubriken Kontakt och bokning. 

Beställa egen skolbiovisning
Om du är lärare vid en kommunal skola i Stockholm kommer du även ha möjlighet att boka en egen filmvisning för dina klasser. Det gäller terminens skolbiofilmer och andra filmer för biovisning.

Film, datum, tid och biograf kommer vi överens om. Kontakta Carina Häll om du har frågor om skolbioverksamheten eller för att beställa egna skolbiovisningar: carina.hall@edu.stockholm.se, tfn 08-508 33 255.

Visningarna arrangeras av Utbildningsförvaltningen med stöd av Kulturförvaltningen.