© Sinnenas Verkstad

Sinnenas Verkstad

Hantverka skapa med sagan som inspiration. Sinnenas Verkstad erbjuder uppskattade konstnärligt uppbyggda och lärorika aktiviteter för förskola, skola och särskola. Vi skräddarsyr aktiviteter för bland annat bibliotek, företag, olika kulturarrangemang eller leder seniorprogram.

Vi som står bakom Sinnenas Verkstad och driver denna med stort engagemang, nyfikenhet och entusiasm är:

Verena Haller, slöjdare, berättare och förskollärare med lång erfarenhet av att initiera och leda slöjd- och berättarprogram. Som slöjdare arbetar jag med ull och då med tovning. Som berättare uppträder jag i klassrummet, på en scen eller på en sagovandring i naturen. Min bakgrund består av mångårig yrkeskunskap och erfarenhet som utbildad slöjdkonsulent, förskollärare och berättare.

Elisabeth Hansen, slöjdare, Levande Verkstadspedagog och grafisk formgivare. Som slöjdare och Levande Verkstadspedagog har jag bred erfarenhet av att leda och föra skapandeprocesser framåt.