© Magnus Malmros

Kultiviva folksagor och myter

Eva Malmros berättar muntligt vackra, spännande folksagor och myter för förskolebarn och skolbarn.

Eva Malmros har valt bland de vackraste och mest spännande folksagorna som talar till och trollbinder såväl de yngre som de äldre.

Barnen får på detta sätt ta del av vårt kulturarv av nordiska folksagor och sagor från jordens alla hörn,samtidigt som deras språkkänsla, inre bildskapande och kreativitet stimuleras!

Hon berättar även grekiska myter och sagor,bland annat Homeros Odysséen för de äldre barnen i årskurs 5 och uppåt.

Eva arbetar som professionell sagoberättare sedan dryga 20 år och är bl.a.utbildad dramalärare och fil.kand. i teatervetenskap, barnkultur och pedagogik.Hon har mer än 30 års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Eva kommer till förskolor, skolor och bibliotek och berättar för barnen.