© Saga Arbman

Kaveri-kollektivet

Kaveri-kollektivet är en förening som producerar professionell scenkonst både på svenska och finska.

Kaveri-Kollektivet är en förening vars syfte är att bedriva verksamhet inom kultursfären med professionell scenkonstverksamhet som främsta uppgift. Kollektivets mål är att scenkonstverksamheten alltid har en stark koppling till den sverigefinska minoriteten antingen språkligt eller kulturellt. Kaveri betyder kompis på finska och vi vill erbjuda ett forum för sverigefinska konstnärer där de kan träffas, skapa och få hjälp i skapandet.

Vår ambition är också att fungera som samarbetspartner, dvs. en kompis, för en rad olika institutioner som vill arbeta med sverigefinskt kulturarv. Vi som grundat föreningen har en flerårig erfarenhet av att arbeta med sverigefinsk kultur. Vår styrelse består av personer som har mycket kompetens inom scenkonstområdet som artister eller producenter och även särkompetens som kulturaktörer med en finsk eller sverigefinsk bakgrund.