© Håkan Larsson/Mandh production

Kalabalindy (Mandh productions)

Danskollektivet Kalabalindy skapar dans som är interaktiv och social. Följ med på vår resa som är fylld av glädje, delaktighet och frihet.

Danskollektivet Kalabalindy består av danskonstnärer som är specialiserade på afroamerikansk dans såsom autentisk jazz, stepp och den akrobatiska pardansen Lindy hop. De turnerar med egna föreställningar och verkstäder genom olika samarbeten, stöd, bidrag och eldsjälar.

Konstnärliga ledare är Hanna och Mattias Lundmark vars mål är att skapa en ny plattform för pardans, som också kallas socialdans. Med främst afroamerikansk dans som främsta verktyg skapar vi interaktion, sociala möten och kommunikation. Deras långa erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna har givit ett unikt och nytänkande arbetssätt. Tilltalet, känslan och rörelsematerialet i danskonsten gör föreställningarna och verkstäderna tillgängliga för alla, oavsett ålder, bakgrund och erfarenhet.

​Målet är att med socialdans som verktyg, väcka människors motivation att ta del av och utöva danskultur. Visionen är att, både bokstavligt och bildligt, skapa en folkrörelse. Danskollektivet är baserat i Stockholm och jobbar i hela Sverige, såväl som internationellt.