© Johanssons pelargoner

Johanssons Pelargoner och Dans

Johanssons pelargoner och dans är ett danskollektiv som möter barn och unga i inkluderande scenkonst och danspedagogik.

Johanssons pelargoner och dans är ett danskollektiv och en ideell förening som skapar lekfull, normkreativ och utmanande scenkonst för barn och unga. Vi arbetar för en mer inkluderande scenkonst och för alla barn och unga ska ha en självklar plats i samhälle och kulturliv.


Johanssons pelargoner och dans bildades 2009 av en grupp studenter i danspedagogik vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm. Under åren har kollektivet utvecklats till en ledande aktör inom normkritisk scenkonst och danspedagogik för unga.


Den pedagogiska kompetensen är en kärna i verksamheten och utgör en viktig del i mötet med barn och unga och deras tankar om dans. Genom ett nyfiket förhållningssätt ger vi utrymme och tillåtelse för dem vi möter att själva tänka och bestämma. Vi hoppas därigenom öppna upp för nya idéer och tolkningar och ge en möjlighet att se bortom den konventionella uppfattningen om vad dans är och får vara.

Skapande skola med Johanssons Pelargoner och Dans

Professioner inom gruppen
Koreografer, dansare, danspedagoger och ljuddesigners.

Spetskompetens
Interaktiv scenkonst/hörlursföreställningar och pedagogiska projekt med dans såsom flashmobs och eget skapande. 

Exempel på upplägg
Vi möter elever i vår deltagarbaserade föreställning Koreografin eller spelar vår performanceföreställning Post Wedding Depression ute på förskolans gård eller på skolgården. Vi har även uppföljande workshops till alla våra föreställningar. 

Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med skolor och syr gärna ihop projekt som passar förskolans eller skolans behov. 

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Vi arbetar för en mer inkluderande scenkonst och alla barn och ungas självklara plats i samhälle och kulturliv. Vi lägger i våra projekt stort fokus vid att alla ska ha samma möjligheter att delta och känna sig trygga med och sedda av oss kulturutövare. Vi vill också att alla ska ha kul!

Referenser och goda exempel
Vi har gjort flertalet Skapande skola-projekt på exempelvis Högalidsskolan på Södermalm. Där har lärarna varit väldigt nöjda med både projektets genomförande och själva kulturupplevelse i sig då eleverna fick ta del av föreställningen Koreografin. Eleverna var mycket nöjda med Koreografin. En elev sa efter föreställningen Vad måste jag göra för att få göra det här igen? Jag gör vad som helst! en annan Jag ger den här föreställningen 1000 av 10!