Body and block sculpture
© Jenny Berntsson

Jenny Berntsson

Jag arbetar med konst och konstpedagogik utifrån ett socialt engagerat (deltagande) perspektiv. Jag jobbar uppsökande.

Mitt konstnärskap är baserat på process-ledda workshops, som involverar deltagare och plats på olika sätt. Resultatet kan bli individuella konstverk som tillsammans bildar en helhet, gemensamma skulpturer, installationer, offentliga gestaltningar eller utställningar. Jag arbetar främst i teknikerna teckning, skulptur, installation, offentlig gestaltning och foto.

I min praktik jobbar jag med samtidskonst-teorier och konstpedagogik i en blandning. Under många år har jag jobbat som konstnär och ateljépedagog på en förskola. Där utvecklade jag metoder för hur man kan jobba med konst i förskolan i ett för individen, pedagogerna och verksamheten utvecklande plan. Jag projektleder just nu ett Erasmus+ projekt som ska utveckla ett normkritiskt konstpedagogiskt verktyg för förskolor och konstinstitutioner i socioekonomiskt utsatta områden. Ett verktyg som, visar det sig, går att använda även med äldre barn och mot vuxna. I projektet samarbetar vi tillsammans med förskolor, bibliotek och konstorganisationer i Århus och Istanbul. Projektet är klart i början på 2022.

Jag har stor erfarenhet att jobba med konst i skolan, dels via skapande skola men också genom ett tvåårigt offentliga gestaltningsuppdrag i Örebro, där jag utvecklade två lekplatser tillsammans med barn i åk 2. Uppdraget var en del av Statens Konstråds program för konst i stadsutveckling. Projektet var upplagt på ett antal workshops där en djuplodande deltagande process kunde ta from. Barnen lärde sig själva att använda konsten som verktyg för att dra processen framåt - något jag kom att kalla processprojekt. En metod som jag jobbar vidare med. Projektets upplägg gav mig möjlighet att testa och experimentera på ett sätt som gav mig mycket kunskap att ta vidare in i andra konstprojekt för skolan.

För mig är diskussion och analysering en självklar del av den pedagogiska och deltagande processen. Ofta har en workshop genomförts och utifrån den leder jag en diskussion där resultatet av workshopen ger oss en gemensam erfarenhet och gestaltning att diskutera ifrån och om möjligt utveckla ännu mer.

Jag ser ofta att dessa konstprojekt och metoder kan utveckla både individer, verksamhet och samhälle. Workshops eller projekt kan vara en dela av undervisningen, som riktar sig mot ett ämne eller verka för att skapa gemenskap, normkritiskt tänkande eller kreativt tänkande.