© Mark Ambervill

JELNEK Dance Company

JELNEK är en grupp dansare, pedagoger och koreografer som verkar över hela Sverige med att sprida dans, både genom föreställningar och workshops.

JELNEK har sin bas i Stockholm. Samtliga av kompaniets medlemmar är yrkesutbildade inom dans och pedagogik på bland annat DOCH och Uniarts i Helsingfors. Vi brinner för att möta barn, ungdomar och vuxna genom dans och är övertygade om att dans är till för alla!

Skapande skola med JELNEK Dance Company

Danskompaniet JELNEK sprider dans och arbetar för att barn och ungdomar ska få uppleva scenkonst både som utövare och som åskådare. Vi erbjuder flera kortare projekt (dansworkshops, flashmobs, lunchbeat, föreställningar, publiksamtal) och arbetar också gärna i längre projekt till exempel i skapandet av en elevföreställning på er skola.


Professioner inom gruppen
Danspedagoger, dansare och koreografer.


Spetskompetens
JELNEK består av dansare med pedagogisk spetskompetens som har mångårig erfarenhet av att planera och driva dansprojekt i samarbete med för- och grundskolan. Med oss får eleverna dansa, skapa dans, se dans och prata om dans på ett roligt sätt. Vi träffar gärna både dom som aldrig har dansat innan och dom som har mycket erfarenhet av dans. Vi använder oss av gruppstärkande metoder och lägger stort fokus på att skapa en trygg och tillåtande miljö i vår undervisning.

Exempel på upplägg
Dansföreställning med era elever
Vi arbetar utifrån ett tema som väljs i samråd med skolan och bearbetar detta genom samtal och dansövningar. Föreställningen byggs upp både av rörelser som eleverna skapar med vägledning från oss, och av koreografi som vi skapat och lär ut till eleverna. Föreställningen visas på lämplig plats och för vald publik av skolan. Vi samverkar gärna ämnesöverskridande med skolans övriga lärare.

Föreställning + dansworkshops
Eleverna får se en av våra dansföreställningar och i ett efterföljande publiksamtal, prata med dansarna om vad de såg. Föreställningen följs upp med ett önskat antal dansworkshops för varje klass där de själva får dansa och skapa egna rörelser. Detta kan med fördel läggas på elevernas ordinarie idrottslektion.


Vi skräddarsyr Skapande skola projekt i samarbete med skolorna.

Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Vi i JELNEK vill ge barn och unga en positiv erfarenhet av konstformen dans där delaktighet och skapande är våra främsta ledord.