© Filmcentrum

FilmCentrum Riks

Filmcentrum är en kulturförening och centrumbildning som distribuerar film mot den institutionella marknaden och bedriver filmpedagogisk verksamhet.

FilmCentrum erbjuder film, regissörbesök, fortbildningar, filmprojekt och filmworkshops i filmanalys och eget skapande till skola och kommun. Filmcentrum har ett brett nätverk av professionella, engagerade och aktiva filmpedagoger över hela Sverige med erfarenhet och kompetens att arbeta med de filmworkshops som föreningen erbjuder. För mer in formation om vårt utbud, beställa material eller starta ett samarbete med oss, besök oss på webben eller varmt välkommen att kontakta oss på skapandeskola@filmcentrum.se eller 08 545 275 02.