© Farhang

Farhang

Farhang är en fri arrangör som arbetar för spridning och kunskap om folk- och världsmusik samt förståelse och glädje genom traditioner från olika kulturer.

Farhang är en riksteaterförening, och en del av Riksteatern, som tillsammans med olika samarbetspartners anordnar festivaler, klubbar, seminarier, workshops och enstaka konserter. Se fliken evenemang för mer information.

Farhang är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att bygga broar mellan människor med olika kulturell bakgrund. Föreningen organiserar konstnärer, författare, musiker och de som är allmänt intresserade av frågor kring kultur, identitet och kreativitet i en värld präglad av diaspora, globalisering och kulturell mångfald.