Foto från Knekke Greine
© Love Kjellsson

ENT

ENT är en samling artister som jobbar med musik och cirkus för att skapa föreställningar som berör.

ENT är en samling artister som jobbar med musik och cirkus för att skapa föreställningar som berör. Med en etisk grund i att vara omhändertagande, intresse för naturen och tvärdisciplinärt arbete, har vi som mål att kommunicera öppenhet, ärlighet och det simpla som ledande principer.
Vi driver flera konstnärliga och pedagogiska projekt där vi som artister sammanställer våra kunskaper, idéer och erfarenheter. Gemensamt för alla våra projekt är att de har sitt ursprung i vårt intresse för naturen och det mänskliga. Vi är tre artister som driver ENT. I alla våra projekt är en eller flera av oss med som utövande artister.

Knekke Greine: En interaktiv skogsvandring i skogen. Med ögonbindlar guidas publiken in i naturen där tre cirkusartister och en musiker har släppt loss sin kreativitet. Inspirerad av naturvetenskap, nordiska myter och barnlek, leds publiken genom en värld av liv i skogen.

Plast: En utforskande cirkusföreställning ihopvävd med levande musik. Med ödmjukhet och det lugna öppnar vi för stora tankar. Den storartade musiken understryker allvaret.

Plast raw-version: Vi tar bort det magiska ljusets slöja och presenterar PLAST ocensurerad. Det finns ingen scenbelysning, bara arbetsljuset tänder rummet. Ingenting är dold. Detaljerna av det praktiska och riggandet kommer fram och kan ses tydligt.

Nesa i Jorda: är en förbryllande cirkusföreställning om skogens hemligheter. Visste du att svampen hjälper träden att prata med varandra? De ansluter hela skogen under jorden som en telefonlinje!

Moaivi: med föreställningen En Samisk Saga skapar Moaivi en berättande musikföreställning som för många barn är ett första möte med den samiska kulturen.