© ScreenDance Festival

Cyntia Botello

Vårt arbete är att sprida genren dansfilm på olika sätt genom t.ex. dansfilmvisningar och/eller arrangerande av workshops och seminarier.

Vår festival har funnits sedan 2014 och heter ScreenDance Festival. Festivalen arrangeras varje år under några dagar i samband med Dansens dag på Dansmuseet i Stockholm. Till festivalen har vi bjudit filmskapare, samtalsledare och olika samarbetspartners från andra festivaler som till exempel den mexikanska festivalen Agite y Sirva festival itinerante de video danza.

Den som jobbar med workshops, visningar och seminarier är Cyntia Botello. Cyntia är en mångsidig konstnär som jobbar med dans, koreografi, pedagogik, film och foto. Cyntia har en plats på SITE produktionsateljé i ett år med kontor för nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra producenter, koreografer och andra aktiva inom dansbranschen.

Våra workshops är riktade till bland annat skolor.