© ScreenDance Festival

Cyntia Botello

Vårt arbete är att sprida genren dansfilm på olika sätt genom t.ex. dansfilmvisningar och/eller arrangerande av workshops och seminarier.

Vår festival har funnits sedan 2014 och heter ScreenDance Festival. Festivalen arrangeras varje år under några dagar i samband med Dansens dag på Dansmuseet i Stockholm. Till festivalen har vi bjudit filmskapare, samtalsledare och olika samarbetspartners från andra festivaler som till exempel den mexikanska festivalen Agite y Sirva festival itinerante de video danza.

Den som jobbar med workshops, visningar och seminarier är Cyntia Botello. Cyntia är en mångsidig konstnär som jobbar med dans, koreografi, pedagogik, film och foto. 

Våra workshops är riktade till bland annat skolor.

Skapande skola med Cyntia Botello

Cyntia Botello erbjuder visningar, laborativa workshops och/eller visningar inom genren dansfilm.
 
Professioner inom gruppen
Jag är koreograf, dansare och filmskapare  

Spetskompetens
Dans, koreografi och film som grund till att arbeta och skapa dansfilm. 

Möjligt upplägg
Upplägget till mina aktiviteter är att låta deltagarna definiera dansfilm för att senare kunna introducera både begrepp och definitioner av dansfilm som kan utvidga deras begrepp av genre. På så sätt kan deltagare skapa dansfilmer utifrån en bredare perspektiv.

Vi är flexibla och anpassar vi oss till skolor och deras önskemål.


Syfte med de Skapande skola-projekt som erbjuds
Dansfilm är en genre som blandar dans och film. Det är lustfyllt för deltagarna att få skapa koreografi, men även att få klippa materialet. Eleverna utforskar genren, samtidigt som de lär sig hur man kommunicerar en koreografisk idé som börjar kroppsligt och fortsätter med hjälp av klippning.Referenser och goda exempel
I tidigare Skapande skola-projekt har vi noterat deltagarnas goda förmåga att använda sig av digitala resurser. Detta underlättade när det handlade om att arbeta med film. Det var mest i dansen, och senare under den koreografiska processen, som både eleverna och lärarna upplevde de hade fått en intressant och rolig upplevelse. Dans i kombination med film verkar vara motiverande för eleverna och lärarna. Och framförallt att kunna visa de dansfilmer som själva skapat.